މަރިޔަމް ސިޔާދާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
މަރިޔަމް ސިޔާދާ

މަރިޔަމް ސިޔާދާ އަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. އޭނާވަނީ ދިވެހި ތަފާތު އެތައް ފިލްމްތަކެއްގައި ހަރަކާތްތެރި ވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ތަފާތު ވީޑިއޯ ލަވަތަކާއި، ޓީވީ ޑްރާމާ ސިލްސިލާ ތަކުން ވެސް ސިޔާދާގެ ހުނަރު ބެލުންތެރިންނަށް ފެނިގެން ގޮސްފައި ވެއެވެ.


އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސިޔާދާ އަކީ މަޖާ މިޒާޖެއްގެ ރައްޓަހިންނާ ގުޅޭ ޝަޚްޞިއްޔަތެއްގެ ވެރިއެކެވެ. ސިޔާދާ ވަނީ ދާދި ފަހުން ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް ފަށާފައެވެ.


ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނިކުތުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަރިޔަމް ސިޔާދާ އަކީ ނަށާ ގުރޫޕަކުން މަޝްހޫރު ވެގެން އައި ފަންނާނެކެވެ. މަރިޔަމް ސިޔާދާ އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނިގެން ދިޔައީ ވީޑިއޯ ލަވަޔަކުންނެނެވެ.


ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަރިޔަމް ސިޔާދާ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަމައެކަނި ފީޗަރ ފިލްމަކީ ދެކެދެކެ ޕްރޮޑަކްޝަން އިން އުފެއްދި ހިޔަނި އެވެ. ހިޔަނީގައި ސިޔާދާ ކުޅެފައިވަނީ މައި ރޯލެއް ނޫނަސް ފިލްމަށް ބަލާއިރު މުހިއްމު ރޯލެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ތަފާތު ކުރުކުރު ފިލްމްތަކުގައި މަރިޔަމް ސިޔާދާ ހަރަކާތްތެރި ވެފައި ވެއެވެ.


ކުޅުނު ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ހިޔަނި - 2006
  • ފެނުޕަރީ
  • ހިތްއެކަނިވީމާ
  • ނީނާ - 2007
  • ހަންޑިގަނޑުވަރު ދޮންކަމަނަ 2/1 2
  • ބަނޑިއެދުރު
  • ޕަރުވާނާ - 2008

ކުޅުނު ޑްރާމާ ސިލްސިލާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ކެތްކުރީމޭ
  • ހިނިތުން ވެލާށެ ކަލާ
  • ތިޔަ ލޯބީގާ

އަދިވެސް ބައްލަވާ ލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]