Pages with the most categories

Jump to navigation Jump to search

The following data is cached, and was last updated 16:07, 16 ޖުލައި 2019. A maximum of 5,000 results are available in the cache.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50) (ކުރިއަށް 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. މޯންސްޓަރ ހައުސް (ފިލްމް)‎‏ (14 categories)
 2. ހައިޑްރަޖަން‎‏ (10 categories)
 3. ޕްރިޒަން ބްރޭކް‎‏ (10 categories)
 4. The Ant Bully (video game)‎‏ (9 categories)
 5. ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު‎‏ (8 categories)
 6. މައުމޫނު ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް‎‏ (8 categories)
 7. ދިވެހިރާއްޖެ‎‏ (7 categories)
 8. އޮޅުދޫކަރަ‎‏ (7 categories)
 9. އަފްޣާނިސްތާން‎‏ (7 categories)
 10. ފަން ވިތް ޑިކް އެންޑް ޖޭން (2005 ގެ ފިލްމު)‎‏ (7 categories)
 11. ޚަޒާނާ‎‏ (7 categories)
 12. ޕާކިސްތާން‎‏ (7 categories)
 13. ސާބިއާ‎‏ (7 categories)
 14. ބޮލުގެ ނާށިގަނޑު‎‏ (6 categories)
 15. ރަންދީރު ކަޕޫރު‎‏ (6 categories)
 16. އެއިފެލް ޓަވަރު‎‏ (6 categories)
 17. ބަރުމާ‎‏ (6 categories)
 18. މާޝަލް ޖަޒީރާ‎‏ (6 categories)
 19. ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް‎‏ (5 categories)
 20. ބަސްނީ ބެލީމާ‎‏ (5 categories)
 21. ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް‎‏ (5 categories)
 22. Guraidhoo (Kaafu Atoll)‎‏ (5 categories)
 23. ވަން މޭން ބޭންޑް (ކާރޓޫނު ފިލްމު)‎‏ (5 categories)
 24. ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ބަލައިގެން ހެދިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓު‎‏ (5 categories)
 25. ސޯޑިއަމް‎‏ (5 categories)
 26. ޖުމްހޫރީ ޗައިނާ‎‏ (5 categories)
 27. ވެން ޖިއަބާއޯ‎‏ (5 categories)
 28. ހިންދީ‎‏ (5 categories)
 29. މުޙައްމަދު ނަޝީދު‎‏ (5 categories)
 30. ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީން‎‏ (5 categories)
 31. ސާޅީ‎‏ (5 categories)
 32. މައުރިބު‎‏ (5 categories)
 33. މުޙައްމަދު ޖަމީލުދީދީ‎‏ (5 categories)
 34. ބެލް ރޮކް ލައިޓް ހައުސް‎‏ (5 categories)
 35. އިބްރާހީމް ނާޞިރު‎‏ (5 categories)
 36. ޝެއިހް އަބްދުއް ރަހްމާން‎‏ (4 categories)
 37. ވިއެޓުނާމު‎‏ (4 categories)
 38. ކޮޅުނބު‎‏ (4 categories)
 39. މަލިކު‎‏ (4 categories)
 40. މެމީ ޓޫ ޝޫޒް‎‏ (4 categories)
 41. ހުސެއިން ފިކުރީ‎‏ (4 categories)
 42. ޢަބްދު ﷲ އިސްމާޢީލް (އިސްމާޢީލް ކަލޭގެފާނުގެ ތުއްތު)‎‏ (4 categories)
 43. އަހުމަދު ޝަފީގު އިބްރާހީމް މޫސާ‎‏ (4 categories)
 44. ފަންގަނޑު ތޮޅި‎‏ (4 categories)
 45. ނިލަންދޫ (ފ. އަތޮޅު)‎‏ (4 categories)
 46. އަމީތާބް ބައްޗަން‎‏ (4 categories)
 47. ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި‎‏ (4 categories)
 48. މަސާނާ‎‏ (4 categories)
 49. މެކްސިކޯ‎‏ (4 categories)
 50. ފިތް‎‏ (4 categories)

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50) (ކުރިއަށް 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).