Jump to content

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Thiladhunmathi Uthuruburi
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި
Atoll
Haa Alif Atoll
ފައިލު:The palace at thiladhunmathi utheemu.jpg
Utheemu Ganduvaru in Utheemu Island.
Utheemu Ganduvaru in Utheemu Island.
Haa Alif Atoll in Maldives.
Haa Alif Atoll in Maldives.
ޤައުމުދިވެހިރާއްޖެ
CapitalDhidhdhoo
Geographic atolls
Government
 • CouncilNorth Thiladhunmathi Atoll Council
Population (2006)
 • Total13,495
Time zoneMST (UTC+05:00)
Assigned LetterA
Assigned Letter (Dhivehi)ހއ
Area code(s)650, 20
ISO 3166 codeMV-07
Inhabited14 - Baarah * Dhidhdhoo * Filladhoo * Hoarafushi * Ihavandhoo * Kelaa * Maarandhoo * Mulhadhoo * Muraidhoo * Thakandhoo * Thuraakunu * Uligamu * Utheemu * Vashafaru
Uninhabited29 - Alidhoo, Alidhuffarufinolhu, Beenaafushi, Berinmadhoo, Dhapparuhura, Dhigufaruhura, Dhonakulhi, Gaafushi, Gaamathikulhudhoo, Gallandhoo, Govvaafushi, Hathifushi, Huvahandhoo, Innafinolhu, Kandaalifinolhu, Kudafinolhu, Maafahi, Maafinolhu, Maarandhoofarufinolhu, Madulu, Manafaru, Matheerah, Medhafushi, Mulidhoo, Naridhoo, Umareifinolhu, Un'gulifinolhu, Van'gaaru, Velifinolhu
Total43
WebsiteHaa Alif Atoll

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރަށް އޮތް އިދާރީ އަތޮޅެވެ. މި އަތޮޅުގެ އިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތީ ޠަބަޢީ އަތޮޅަކާއި ޠަބަޢީ އަތޮޅެއްގެ ބަޔަކާ އެއްކޮށްގެންނެވެ. އިދާރީ ގޮތުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރިއެވެ، ކިޔޭ އަތޮޅުގެ އުތުރު ބަޔަކީ އިހަވަންދިއްޕޮޅު އެވެ. ދެކުނު ބަޔަކީ ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގެ އުތުރު ކޮޅެވެ. ޖޯގްރަފީގޮތުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބައިކުރެވިފައިވަނީ ތިލަދުންމަތީ ތުރާކުނު އުތުރު ފަރުން ފެށިގެން ތިލަދުންމަތީ މާރަންދޫ ފަރުގެ ދެކުނަށްދިޔަކަނުން ދަމާލެވޭ ރޮނގަކުން ފެށިގެން އުތީމުގެ ދެކުނުން ބާރަށުގެ ދެކުނު ފަރާހަމައިން ބާރަށު ކަނޑޯޅިއަށް ނިމޭގޮތަށެވެ.

މި މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ މަޒުމޫނު: އިހަވަންދިއްޕޮޅު

މި އަތޮޅުގައި އޮތް 42 ރަށުގެ ތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅެފައިވަނީ 16 ރަށުގައެވެ. ނަމަވެސް އެއަތޮޅު ބެރިންމަދޫ މީހުން 2006 ގައި އެއަތޮޅު ހޯރަފުއްޓަށް ބަދަލުވުމާއި. އަދި އެއަތޮޅު ހަތިފުށީ މީހުން 2007 ގައި ހދ. ހަނިމާދޫއަށް ބަދަލުވުމާއެކު މިހާރު އެއަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ 14 ރަށުގައެވެ. އަދި މިއަތޮޅަކީ ތާރީޚީގޮތުން މުޅިރާއްޖެއަށް މަޝްހޫރު އަތޮޅެކެވެ. އުތީމު ބޮޑުތަކުރުފާނު ދިރިއުޅުއްވި ގަނޑުވަރު ހުރީވެސް އެއަތޮޅު އުތީމުގައެވެ. ޕޯޗްގީޒުންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރެއްވުމަށް ކަނޑުމަތީގައި ބޭނުންކުރެއްވި އުޅަނދު ( ކަޅުއޮށްފުންމި ) ބެންނެވީ އެއަތޮޅު ބާރަށުގައެވެ. އަދި ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ބޭބޭފުޅު ޢަލިތަކުރުފާނު ދިރިއުޅުއްވީ އެއަތޮޅު ތަކަންދޫގައެވެ. އެހެންކަމުން ހއ. އަތޮޅަކީ ފަޚުރުވެރި ތާރީޚެއް އޮތްއަތޮޅެކެވެ.

Islands[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Haa Alif Atoll contains 43 islands. 14 of them are inhabited, and are classified as administrative island constituencies. Each of these constituencies have an 'island council' which responds to the North Thiladhunmathi Atoll Council.

Mapދިވެހިރާއްޖޭ ގެ އަތޮޅުތައް

ހއ. އަތޮޅު   ހދ. އަތޮޅު   ށ. އަތޮޅު   ނ. އަތޮޅު   ރ. އަތޮޅު   ބ. އަތޮޅު   ޅ. އަތޮޅު   ކ. އަތޮޅު   އއ. އަތޮޅު   އދ. އަތޮޅު   ވ. އަތޮޅު   މ. އަތޮޅު   ފ. އަތޮޅު   ދ. އަތޮޅު   ތ. އަތޮޅު   ލ. އަތޮޅު   ގއ. އަތޮޅު   ގދ. އަތޮޅު   ޏ. އަތޮޅު   ސ. އަތޮޅު