Jump to content

ސޯޑިއަމް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
11 neonsodiummagnesium
Li

Na

K
General
Name, symbol, number sodium, Na, 11
Chemical seriesalkali metals
Group, period, block 13, s
Appearancesilvery white
Standard atomic weight 22.98976928(2)g·mol−1
Electron configuration [Ne] 3s1
Electrons per shell 2, 8, 1
Physical properties
Phasesolid
Density (near r.t.)0.968 g·cm−3
Liquid density at m.p.0.927 g·cm−3
Melting point370.87 K
(97.72 °C, 207.9 °F)
Boiling point1156 K
(883 °C, 1621 °F)
Critical point(extrapolated)
2573 K, 35 MPa
Heat of fusion2.60 kJ·mol−1
Heat of vaporization97.42 kJ·mol−1
Heat capacity(25 °C) 28.230 J·mol−1·K−1
Vapor pressure
P/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T/K 554 617 697 802 946 1153
Atomic properties
Crystal structurecubic body centered
Oxidation states1
(strongly basic oxide)
Electronegativity0.93 (Pauling scale)
Ionization energies
(more)
1st: 495.8 kJ·mol−1
2nd: 4562 kJ·mol−1
3rd: 6910.3 kJ·mol−1
Atomic radius180 pm
Atomic radius (calc.)190 pm
Covalent radius154 pm
Van der Waals radius227 pm
Miscellaneous
Magnetic orderingparamagnetic
Electrical resistivity(20 °C) 47.7 nΩ·m
Thermal conductivity(300 K) 142 W·m−1·K−1
Thermal expansion(25 °C) 71 µm·m−1·K−1
Speed of sound (thin rod)(20 °C) 3200 m/s
Young's modulus10 GPa
Shear modulus3.3 GPa
Bulk modulus6.3 GPa
Mohs hardness0.5
Brinell hardness0.69 MPa
CAS registry number7440-23-5
Selected isotopes
Main article: Isotopes of sodium
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
22Na syn 2.602 y β+γ 0.5454 22Ne*
1.27453(2)[1] 22Ne
εγ - 22Ne*
1.27453(2) 22Ne
β+ 1.8200 22Ne
23Na 100% 23Na is stable with 12 neutrons
References

ސޯޑިއަމް ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Sodium) އަކީ ކެމިކަލް ޢުންޞުރެކެވެ. ސޯޑިއަމްގެ ރަމްޒަކީ Na އެވެ. އޭގެ އެޓަމިކް ނަންބަރަކީ 11 އެވެ. ސޯޑިއަމް އަކީ ލޭ އަދި އެހެންވެސް ދިޔަތަކުގައި ހިމެނޭ ޕޮޒިޓިވް ޗާރޖު ކުރެވިފައި ހުންނަ ކެރެވި އެވެ. ބޮޑުމީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި 90 ގްރާމްގެ ސޯޑިއަމް އެކުލެވެއެވެ. މީގެތެރެއިން ½ އުޅެނީ ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ސެލިތައް ދޮވެވޭ ދިޔަގަނޑުގައެވެ. 3/1 ހުންނަނީ ގިރިގެންނުދާ މަޢުދަންތަކާއި އެކުވެ ކަށިތަކުގައެވެ. ސޯޑިއަމް ބޭނުންވަނީ ހަށިގަނޑުގައި ހަށިގަނޑުގެ ދިޔަތަކާއި އެސިޑް-އަލްކަލައިގެ މިންވަރު ހަމަހަމަކޮށް ބެހެއްޓުމަށާއި، ހަށިގަނޑުގެ އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ފޮނުވާ މެސެޖްތައް ރައްދުކޮށްދިނުމަށް މަސްތައް ކުރުގަޅުވާ ހެދުމަށެވެ. ސޯޑިއަމް ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންކުރެވެނީ ހަށިގަނޑުގެ މާބޮޑު މަސައްކަތަކާއި ނުލައި އޭގެ އަމިއްލަ ޒާތުގައެވެ. ސޯޑިއަމް ހަށިގަނޑުން މަދުވުމަކީ ވަރަށް ހޫނު ގަދަ ތަނެއްގައި ވަރަށް ބަރު މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ނޫނީ ދިމާވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ސޯޑިއަމްގެ ކެލަމިން ( ދުވަހެއްގެ ކެއުމުގައި ލަފާދޭ މިންވަރު ) އަކީ 500 މިލިގްރާމް އެވެ. މިމިންވަރު ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންނަށް ތަފާތެއް ނެތެވެ. ސޯޑިއަމް އަކީ އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ގިނަ ކާބޯތަކެތީގައި އެކުލެވޭ ބާވަތެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ސޯޑިއަމް އެކުލެވެނީ ލޮނުގައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ލޮނުގަދަކޮށް ކެއުމަށް އާދަވެފައި ތިބެއެވެ. މިފަދަ މީހުން އުމުރުން ދުވަސްވުމުން ލޭމައްޗަށްދިއުން އަކީ ވެދާނެ ގޮތެކެވެ.


މަޞްދަރުތައް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސޯޑިއަމްގެ މައިގަނޑު މަޞްދަރަކީ ޓެބްލެޓް ސޯލްޓް އެވެ. މާނައަކީ ކައްކާއިރު ބޭނުންކުރާ ލޮނެވެ.


ހަށިގަނޑުގައި އެކުލެވޭ ސޯޑިއަމް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ހަށިގަނޑުގައި އެކުލެވޭ ސޯޑިއަމްގެ 70 އިންސައްތަ ހުންނަނީ ހަށިގަނޑުގައި އުފެދޭ ދިޔަތަކާއި، އެހެނިހެން ޓިޝޫތަކުގައެވެ. 30 އިންސައްތަ ހުންނަނީ ކަށިތަކުގައެވެ. ލޭގެ ކޮންމެ ލިޓަރެއްގައި 143-137 މިލިއީކްއަލެންޓް ގެ ސޯޑިއަމް ހުރެއެވެ.

--> -->

</gallery>

ސޯޑިއަމްގެ ވަޒީފާ

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
  • ޕްލާޒްމާގެ ވޮލިއުމް އަދި އޮސްމެޓިކް ޕްރެޝަރުގެ ހަމަ ހިފެހެއްޓުން
  • މަސްތައް ހަރަކާތް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން
  • ސިކުނޑިއަށް ތަފާތު މެސެޖްތައް ފޮނުވުމުގައި ބައިވެރިވުން
  • އެސިޑް-ބޭސް އެކުލެވޭ މިންވަރު ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަންޒީމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން


ސޯޑިއަމް ހަށިގަނޑުން ބޭރުކުރުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސޯޑިއަމްގެ 95 އިންސައްތަ ހަށިގަނޑުން ބޭރުކުރަނީ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތިގެ ޒަރީޢާއިންނެވެ.

ސޯޑިއަމް ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ މިންވަރު

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބޮޑެތި މީހުންނަށް ދުވާލަކު 500 މިލިގްރާމްގެ ސޯޑިއަމް ބޭނުންވެއެވެ.

އިތުރު ފާލަންތައް

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
Wikimedia Commons has media related to:
މިބަސް، ސޯޑިއަމް
ވިކިޝަނަރީ، މިނިވަން ރަދީފު އިން ބައްލަވާލައްވާ!.
  • ކާނާގެ ފައިދާ - މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު - ދިވެހިރާއްޖެ - 2003

ފަންވަތް:Compact periodic table

  1. Endt, P. M. ENDT, ,1 (1990) (12/1990). "Energy levels of A = 21-44 nuclei (VII)". Nuclear Physics A. 521: 1. doi:10.1016/0375-9474(90)90598-G. {{cite journal}}: Check date values in: |date= (help); Cite has empty unknown parameter: |1= (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link) CS1 maint: numeric names: authors list (link)