ޕްރިޒަން ބްރޭކް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޕްރިޒަން ބްރޭކް
Prison Break season 3 intertitle
Created byPaul Scheuring
StarringSeason 4 cast:
Dominic Purcell
Wentworth Miller
Amaury Nolasco
Wade Williams
Robert Knepper
Chris Vance
Sarah Wayne Callies
Danay Garcia
and Jodi Lyn O'Keefe
with William Fichtner
Country of originFlag of އެމެރިކާ އެމެރިކާ
Original language(s)English
Spanish
No. of seasons3
No. of episodes57 (List of episodes)
Production
Executive producer(s)Marty Adelstein (2005-)
Neal H. Moritz (2005-)
Dawn Parouse (2005-)
Brett Ratner (2005-)
Paul Scheuring (2005-)
Matt Olmstead (2005-)
Kevin Hooks (2006-)
Michael Pavone (2005)
Co-executive producer:
Zack Estrin (2005-)
Nick Santora (2005-)
Michael W. Watkins (2005-)
Producer(s)Garry A. Brown (2005-)
Co-producer:
Ellen Marie Blum (2005-)
Karyn Usher (2005-)
Location(s)Chicago:
Chicago, Illinois
Joliet Prison - Collins Street, Joliet, Illinois
O'Hare International Airport, Chicago, Illinois
Woodstock, Illinois
Texas:
Dallas, Texas
Frisco, Texas
Greenville, Texas
Ontario:
Toronto, Ontario
Running time40/60 minutes (plus commercials)
Broadcast
Original channelFOX
Picture format480i (SDTV)
720p (HDTV) FOX HD
1080i (HDTV) SKY HD, Seven HD, TV3 (New Zealand)
Audio formatSurround sound
Original runAugust 29, 2005 – Present
External links
Website


ޕްރިޒަން ބްރޭކް އަކީ ގޯލްޑަން ގްލޯބް އަދި އެމީ އެވޯޑްސް އަށް ހޮވިފައިވާ ޑްރާމާ ސިލްސިލާ އެކެވެ. 29 އޮގަސްޓް 2005 ގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މި ސިލްސިލާ ދައްކާފައިވަނީ ފޮކްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ އިންނެވެ. ޕްރިޒަން ބްރޭކް ބިނާވެފައި ވަނީ ކަމެއްގެ ތުހުމަތުގައި ޖަލަށްލާފައިވާ ލިންކިން ބަރޯލްސް ޖަލުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް އޭނާގެ ކޮއްކޮ މައިކަލް ސްކޯފިލްޑް ކުރާ މަސައްކަތެވެ. މިހާތަނަށް ޕްރިޒަން ބްރޭކް 3 މޫސުން ވަނީ ދައްކައި ނިމިފައެވެ. މިހާރު ސީޒަން 4 ގެ މަސައްކަތް ވަނީ އަމަލީ ގޮތުން ފެށިފައެވެ.

ޕްރިޒަން ބްރޭކް ޕްރޮޑިއުސްކުރަނީ ޓްވެންޓީތް ސެންޗަރީ ފޮކްސް އާއި، އެޑަލް ސްޓެއިން ޕަރައުސް ޕްރޮޑަކްޝަން ގުޅިގެންނެވެ. އަދި މިޝޯ އުފެއްދީ ކުރަނީ ޕައުލް ސްކައުރިންގ އެވެ. ޕްރިޒަން ބްރޭކްގެ ތީމް މިއުޒިކް އުފައްދާފައިވަނީ ރަމީން ޑިޖަވާޑީ އެވެ. 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ޕްރައިމް އެމީ އެވޯޑް އަށް މިއުޒިކްގެ ބައިން ޕްރިޒަން ބްރޭކް ހޮވިފައި ވެއެވެ.

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ފަންވަތް:Prison Break