މޯންސްޓަރ ހައުސް (ފިލްމް)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
މޯންސްޓަރ ހައުސް (ފިލްމް)
Monster house poster.jpg
ސިނަމާ ޕޯސްޓްރު
Directed by ގިލް ކެނަން
Produced by ރޮބަރޓް ޒެމެކިސް
ސްޓިވެން ސްޕީލްބާގް
ޖެކް ރޭޕްކް
ސްޓީވް ސްޓަރކީ
Written by ޑެން ހާމަން
ރޮބް ޝްރެބް
ޕަމޭލާ ޕެޓްލަރ
Starring މިޗެލް މަސޯ
ސެމް ލާނަރ
ސްޕެންސަރ ލޯކް
ސްޓީވް ބުސްކޭމީ
މެގީ ޖިލެންހާ
ކެތްލީން ޓާނާ
Music by ޑަގްލަސް ޕައިޕްސް
Cinematography ޕައުލް ސީ. ބެބިން
Edited by އެޑަމް ޕީ. ސްކޮޓް
Distributed by ކޮލަމްބިއާ ޕިކްޗަރސް
އިމޭޖް މޫވާސް
އެމްބްލިން އެންޓަރޓެއިންމެންޓް
Release dates
ޖުލައި 21، 2006
Running time
91 މިނެޓް.
Country އެމެރިކާ
Language އިނގިރޭސި ބަސް
Budget $75 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު

މޯންސްޓަރ ހައުސް (ފިލްމް) އަކީ 21 ޖުލައި، 2006 ގައި ރިލީޒް ކުރެވި އެކަޑަމީ އެވޯރޑްސް އަށް ނަން ހޮވިފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ އެނިމޭޓެޑް ކާރޓޫން ފިލްމެކެވެ.


އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]