ފަން ވިތް ޑިކް އެންޑް ޖޭން (2005 ގެ ފިލްމު)

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
ފަން ވިތް ޑިކް އެންޑް ޖޭން
DICKANDJANE.jpg
ޑައިރެކްޓް ކުރީ ޑީން ޕެރިސޮޓް
ޕްރޮޑިއުސް ކުރީ ބްރަޔަން ގްރޭޒަރ
ލިޔުނީ ޖަޑް އެޕެޓޯ
ނިކޮލަސް ސްޓޮލަރ
ތަރިން ޖިމް ކެރީ
ޓޯ ލިއޮނީ
އެލެކް ބެލްޑްވިން
ކޮންރަޑް ބަޗްމަން
މިޝެލް އާރތަރ
ގްލޮރިޔާ ގަރަޔުއާ
މިޔުޒިކް ތިޔޮޑޯ ޗެޕިރޯ
ސިނެމެޓޮގްރަފީ Jerzy Zielinski
Edited by ޑޮން ޒިމަރމަން
Distributed by ސޮނީ ޕިކްޗާރސް އެންޓަރޓެއިންމެންޓް
ރިލީޒް ތާރީޚް 20 ޑިސެމްބަރ 2005
ދިގުމިން 90 މިނެޓް.
ބަހުރުވަ އިނގިރޭސި
Budget $100 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު

އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

External links[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]