ފަން ވިތް ޑިކް އެންޑް ޖޭން (2005 ގެ ފިލްމު)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ފަން ވިތް ޑިކް އެންޑް ޖޭން
DICKANDJANE.jpg
Directed byޑީން ޕެރިސޮޓް
Produced byބްރަޔަން ގްރޭޒަރ
Written byޖަޑް އެޕެޓޯ
ނިކޮލަސް ސްޓޮލަރ
Starringޖިމް ކެރީ
ޓޯ ލިއޮނީ
އެލެކް ބެލްޑްވިން
ކޮންރަޑް ބަޗްމަން
މިޝެލް އާރތަރ
ގްލޮރިޔާ ގަރަޔުއާ
Music byތިޔޮޑޯ ޗެޕިރޯ
CinematographyJerzy Zielinski
Edited byޑޮން ޒިމަރމަން
Distributed byސޮނީ ޕިކްޗާރސް އެންޓަރޓެއިންމެންޓް
Release dates
20 ޑިސެމްބަރ 2005
Running time
90 މިނެޓް.
Languageއިނގިރޭސި
Budget$100 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު

އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

External links[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]