ފަން ވިތް ޑިކް އެންޑް ޖޭން (2005 ގެ ފިލްމު)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ފަން ވިތް ޑިކް އެންޑް ޖޭން
DICKANDJANE.jpg
Directed by ޑީން ޕެރިސޮޓް
Produced by ބްރަޔަން ގްރޭޒަރ
Written by ޖަޑް އެޕެޓޯ
ނިކޮލަސް ސްޓޮލަރ
Starring ޖިމް ކެރީ
ޓޯ ލިއޮނީ
އެލެކް ބެލްޑްވިން
ކޮންރަޑް ބަޗްމަން
މިޝެލް އާރތަރ
ގްލޮރިޔާ ގަރަޔުއާ
Music by ތިޔޮޑޯ ޗެޕިރޯ
Cinematography Jerzy Zielinski
Edited by ޑޮން ޒިމަރމަން
Distributed by ސޮނީ ޕިކްޗާރސް އެންޓަރޓެއިންމެންޓް
Release dates
20 ޑިސެމްބަރ 2005
Running time
90 މިނެޓް.
Language އިނގިރޭސި
Budget $100 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު

އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

External links[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]