ފްރީ ފަޔަރ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ފަންވަތް:Short description ފަންވަތް:Pp-vandalism ފަންވަތް:COI ފަންވަތް:Infobox video game

'ގަރެނާ ފްރީ ފަޔަރ'، ފްރީ ފަޔަރ' ގެ ނަމުން ވެސް މަޝްހޫރު، މިއީ ބަޓްލް ރޯޔަލް ގޭމެއް، 111ޑޮޓްސް ސްޓޫޑިއޯ[1] އަދި ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ ގަރެނާ[2][3] އަށް އެންޑްރޮއިޑް އަދި އައިއޯއެސް.[4] މިއީ 2019 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އެންމެ ގިނައިން ޑައުންލޯޑް ކުރި މޯބައިލް ގޭމަކަށް ވެގެން ދިޔައެވެ.[5] 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ފްރީ ފަޔަރ އިން ރެކޯޑް... ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ދުވާލަކު 150 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ އެކްޓިވް ޔޫޒަރުން.[6] ފަންވަތް:2021 ގެ ނިޔަލަށް، ހިލޭ އަލިފާން އަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފަންވަތް:US$ އަށް ވުރެ ގިނަ އާމްދަނީ ލިބިއްޖެ އެވެ.

  1. ފަންވަތް:ސައިޓް އިން އުފައްދާފައިވާ ގޭމެކެވެ web
  2. Kwek, Kimberly (19 March 2021). "million-free-fire-world-series އީ-ސްޕޯޓްސް: ސިންގަޕޫރުގައި ދެ މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ހިލޭ ފަޔަރ ވޯލްޑް ސީރީޒް ބާއްވަން ނިންމައިފި", The Straits Times. 
  3. Ahmed, Wasif (21 May 2019). "mobile-esports-easily-surpassing-pubg-mobile ފްރީ ފަޔަރ މަޑުމަޑުން ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ އެންމެ ބޮޑު މޮބައިލް އީސްޕޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް އީސްޕޯޓްސް، ފަސޭހައިން ޕަބްޖީ ފަހަނައަޅައި ގޮސް Mobile", ސައުތު ޗައިނާ މޯނިންގ... ޕޯސްޓް. 
  4. pocketgamer.biz/asia/news/72010/ގަރެނާ-ބަޓްލް-ރޯޔަލް-ފްރީ-ފައިރ-10-ޑޮލަރ / "ގަރެނާގެ ބެޓްލް ރޯޔަލް ގޭމް ފްރީ ފަޔަރ އަށް މުޅި އުމުރަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ފަހަނައަޅައި ވެއްޖެ" Check |url= scheme (help). 
  5. "/mobile/news/free-fire-beats-pubg-mobile-to-become-the-most-downloaded-mobile-game-of-2019 ފްރީ ފަޔަރ އިން ޕަބްޖީ މޮބައިލް ބަލިކޮށް 2019 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނައިން ޑައުންލޯޑް ކުރި މޯބައިލް ގޭމަކަށް ވެއްޖެ", ޑޮޓް އީސްޕޯޓްސް (17 ޑިސެމްބަރ 2019). 
  6. -snoop-dogg-170000590.html "ސްނޫޕްމާސްގެ 12 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިލޭ ފަޔަރ ޓީމްސް އަޕް ވިތު ސްނޫޕް ޑޮގް" Check |url= scheme (help). finance.yahoo.com (in en-US). Retrieved 2022-02-14.