ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް
IATA: ގަން - ICAO: VRMG
Summary
Airport type އާންމުންގެ ހިދުމަތުގައި
Operator މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ.
Serves ގަން (Seenu Atoll)
Elevation AMSL 6 ft (2 m)
Coordinates ފަންވަތް:Coor dms
Runways
Direction Length Surface
ft m
10/28 8,694 2,650 ކޮންކުރީޓް

ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް އަކީ އައްޑު އަތޮޅު ގަމުގައި އޮންނަ ވައިގެ ބަނދަރެކެވެ. މި ވައިގެ ބަނދަރު އެންމެ ފުރަތަމަ ބިނާ ކުރީ އާރް.އޭ.އެފް ގެ ގޮތުގައި އިނގިރޭސި ޝާހީ ވައިގެ ބާރުންނެވެ. މިވައިގެ ބަނދަރު ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ އާއި 1970ގެ އަހަރުތަކުގައި ބޭނުން ކުރެވުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަހުން އިނގިރޭސީން ރާއްޖެ އިން ފޭބީ މި ވައިގެ ބަނދަރު ސަރުކާރާއި ހަވާލު ކުރުމަށްފަހު އެވެ. 2000ގެ އަހަރުތަކުގައި މި ވައިގެ ބަނދަރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރަށް ހެދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނެވެ.

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]