ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

???Look, I don't know what the Inbox Football Club is. Well, I don't even understand arabic, so how could I

ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަކީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ކްލަބެކެވެ. ނިއުރޭޑިއަންޓް އުފައްދާފައިވަނީ 19 އޮގަސްޓް 1979 ގައެވެ. ނިއުރޭޑިއަންޓް ގެ ފައުންޑަރ މެންބަރުންނަކީ އަހުމަދު ވަޙީދު(ހ.ކްއީން) އަދި އަހުމަދު މަނިކް (ލައްޓި އައްމަޑޭ) އެވެ.

New Radiant Sports Club is a Maldivian football club based in Malé, Maldives. The club was founded in 19 Ausust, 1979[1] and is one of the most popular football team among the Maldivians. The club is the most successful football club in Maldives, in terms of trophies they have won and is the most successful Maldivian team in international arena. They were the semi finalist on AFC Cup 2005,Inside the country they have won dhivehi league six times,FA cup 10 times out of 20 and have won the cup winners cup several times. The club has had the highest average attendance in Maldivian football. The chairman of the club is Ali Azim.

ތާރީޚް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

1997[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އެއްވެސް އުނދަގުލަކާއި ނުލައި 1997 ގައި ބޭއްވުނު ހުރިހާ މުބާރާތްތަކެއް ނިޔުރޭޑިއެންޓް ވަނީ ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. މިއީ މިކްލަބްގެ ތާރީހުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް އަހަރެވެ.

1998[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީހުގައިވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ އަށް އެފް.އޭ. ކަޕް ޖެހިޖެހިގެން ތިން ފަހަރު ކާމިޔާބު ކުރި ކްލަބްގެ ލަޤަބް ހޯދިއެވެ.

2004[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

2000 ވަނަ އަހަރާއި 2003 ވަނަ އަހަރުތަކަކީ ވެލެންސިޔާ ގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އަހަރުތަކެވެ. އެހެންނަމަވެސް 2004 ގައި އެފް. އޭ. ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށް އޭޝިއަން ކަޕް އަށް ކޮލިފައިވި އެންމެ ފުރަތަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކްލަބަކަށް ނިޔުރޭޑިއަންޓް ވިއެވެ.

2005[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

There was a brand new New Radiant in 2005. A good coach ,great and strong defence line .An enthusiastic and a hard working squad. skilled defenders,the most telented and hard working superstar forwards in Maldives.The formula proved New Radiant to be one of the greatest footballing powers in the region.The club reached the semi finals AFC Cup and were beaten in semi finals by champions al faisli of jordon

2006[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

2006 was a successful season for New Radiant. The team won Maldivian FA cup and most of all Dhivehi league. The club had high hopes for the finals of Asian cup, but the club won few games on the group stages and were forced to leave the tournament. The club had the strongest squad compared to other teams,including two of the maldivian top strikers Ali Ashfaag and Ali Umar. The Maldivian all rounder Fazeel was also on the team.

2007[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

The year 2007 was not a successful year for New Radiant. The blues were able to clinch 2 titles,both the FA Cup and the Presidents Cup. The club played in the final of cup winners cup and were beaten severely by velencia. Dhivehi league was dominated by New Radiant on the first stages,after poor results against smaller clubs like Maziya and Vyansa, Victory took the lead, but the winner was decided on the last match which the blues lost against the red devils.The moves by Fazeel and Ali umar to VB sports left a team with a small international experience. The club suffered it worst losses in AFC Cup cup by not winning a single game.

2008[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

The first tournament of the season cup winners cup was won by New Radiant.

އޭ.އެފް.ސީ މުބާރާތްތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ކުޅުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

2002-03: Qualifying East - 2nd Round
1992: Qualifying - 2nd round
1997: Group Stage
2002: First Round
2005: Semi-Final
2006: Group Stage
2007: Group Stage
1993/94: Quarter-Final
1995/96: Quarter-Final
1997/98: First Round
1998/99: Second Round
1999/00: First Round

ކޯޗް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ގާރޑް އަކީ ނިއުރޭޑިއެންޓް އާއި ގުޅުމުގެ ކުރީގައި ވިއެޓްނާމްގެ ޓީމަކާއި އެކު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މީނާ ބޮޑަށް އިސްކަން ދެނީ ކުޅުންތރިގެންގެ ފިޒިކަލް ފިޓްނެސް އަށެވެ. ނިޔުރޭޑިއެންޓްގައި މީހާރު ތިބި ކުޅުންތެރިންނާއި މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭކަން އޭނާވަނީ ފާޅުކޮށްފައެވެ. އަދި ނިއުރޭޑިއެންޓް އަށް މިޑްފިލްޑަރުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ އާއި އޭނާ ދެކޮޅު ހައްދަވައެވެ.

Current Squad[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

No. Position Player
1 Flag of ސްރީލަންކާ GK Sandun Devinga
2 Flag of ދިވެހިރާއްޖެ DF Ibrahim Amil
3 Flag of ދިވެހިރާއްޖެ DF Mohamed Shifan
5 Flag of ދިވެހިރާއްޖެ MF Aafiu Mohamed
6 Flag of ދިވެހިރާއްޖެ MF Adam Shareef
8 Flag of ދިވެހިރާއްޖެ FW Hussain Simaz
9 ފަންވަތް:Country data Liberia MF Daniel Mbock
10 Flag of ދިވެހިރާއްޖެ MF Shamweel Qasim
11 ފަންވަތް:Country data Finland MF Valtiem Jukka
12 Flag of ދިވެހިރާއްޖެ MF Abdulla Mohamed
13 Flag of ދިވެހިރާއްޖެ DF Assad Abdul Ghani

ފަންވަތް:Fs mid

14 Flag of ދިވެހިރާއްޖެ MF Ahmed Mohamed
18 Flag of ދިވެހިރާއްޖެ GK Aslam Abdul Raheem
19 Flag of ދިވެހިރާއްޖެ DF Akram Abdul Ghani
20 Flag of ދިވެހިރާއްޖެ DF Mohamed Nasir
21 Flag of ދިވެހިރާއްޖެ GK Hassan Hameed
22 Flag of ދިވެހިރާއްޖެ FW Ahmed Thariq
23 Flag of ދިވެހިރާއްޖެ DF Ahmed Rishfan
24 Flag of ދިވެހިރާއްޖެ MF Ahmed Nishan
27 Flag of ދިވެހިރާއްޖެ DF Sabah Ibrahim

ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

1989, 1991, 1994, 1996, 1997, 1998, 2001, 2005, 2006, 2007 ( ޖެހި ޖެހިގެން 6 ފަހަރަށް އެފް.އޭ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވޭ)
1999, 2000, 2003, 2008
1994, 1995, 1997
ސެމީފައިނަލް (2004)
ކުއާޓަރ ފައިނަލްގައި އެއްވަނަ 1995 އަދި 1996

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Footnotes[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ފަންވަތް:AFC Cup 2008