ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ބަލައިގެން ހެދިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Some of the information in this article may not be verified by reliable sources. It should be checked for inaccuracies and modified to cite reliable sources.

މިއީ ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ބަލައިގެން ތަޤްސީމު ކުރެވިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓެކެވެ.

ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ނަން ދުސްތޫރީ ބިންގާ ދައުލަތުގެ ވެރިޔާ އިދާރީ އޮނިގަނޑު
 އަފްޣާނިސްތާން ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Albania Republic Ceremonial Parliamentary
 Algeria Republic Executive Semi-Presidential
 Andorra Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
 Angola Republic Executive Semi-Presidential
 Antigua and Barbuda Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
 Argentina ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Armenia ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Australia Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
 Austria Republic Ceremonial Parliamentary
 Azerbaijan ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Bahamas Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
 Bahrain Constitutional monarchy Monarch personally exercises power alongside weak parliament
 Bangladesh Republic Ceremonial Parliamentary
 Barbados Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
 Belarus ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Belgium Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
 Belize Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
 Benin ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Bhutan Absolute monarchy
 Bolivia ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Bosnia and Herzegovina Republic Executive Semi-Presidential
 Botswana Republic Executive Parliamentary
 Brazil ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Brunei Absolute monarchy
 Bulgaria Republic Ceremonial Parliamentary
 Burkina Faso ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Burundi ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Cambodia Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
 Cameroon ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Canada Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
 Cape Verde Republic Executive Semi-Presidential
 Central African Republic ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Chad ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Chile ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
ފަންވަތް:Country data China, People's Republic of Republic Power constitutionally linked to a single political movement
ފަންވަތް:Country data China, Republic of Republic Executive Semi-Presidential
 Colombia ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Comoros ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
ފަންވަތް:Country data Congo, Democratic Republic of the Republic Executive Semi-Presidential
ފަންވަތް:Country data Congo, Republic of the ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Costa Rica ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Côte d'Ivoire ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Croatia Republic Ceremonial Parliamentary
 Cuba Republic Power constitutionally linked to a single political movement
 Cyprus ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Czech Republic Republic Ceremonial Parliamentary
 Denmark Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
 Djibouti ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Dominica Republic Ceremonial Parliamentary
 Dominican Republic ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 East Timor Republic Ceremonial Parliamentary
 Ecuador ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Egypt Republic Executive Semi-Presidential
 El Salvador ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Equatorial Guinea ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Eritrea Republic No constitutional basis to current regime
 Estonia Republic Ceremonial Parliamentary
 Ethiopia Republic Ceremonial Parliamentary
 Fiji Republic No constitutional basis to current regime
 Finland Republic Ceremonial Parliamentary
 France Republic Executive Semi-Presidential
 Gabon ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Gambia ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Georgia ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Germany Republic Ceremonial Parliamentary
 Ghana ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Greece Republic Ceremonial Parliamentary
 Grenada Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
 Guatemala ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Guinea ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Guinea-Bissau ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Guyana Republic Executive Semi-Presidential
 Haiti ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Honduras ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Hungary Republic Ceremonial Parliamentary
 Iceland Republic Ceremonial Parliamentary
 India Republic Ceremonial Parliamentary
 Indonesia ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Iran ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Iraq Republic Ceremonial Parliamentary
ފަންވަތް:Country data Ireland Republic Ceremonial Parliamentary
 Israel Republic Ceremonial Parliamentary
 Italy Republic Ceremonial Parliamentary
 Jamaica Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
 Japan Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
 Jordan Constitutional monarchy Monarch personally exercises power alongside weak parliament
 Kazakhstan ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Kenya ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Kiribati Republic Executive Parliamentary
ފަންވަތް:Country data Korea, North Republic Power constitutionally linked to a single political movement
ފަންވަތް:Country data Korea, South Republic Executive Semi-Presidential
 Kuwait Constitutional monarchy Monarch personally exercises power alongside weak parliament
 Kyrgyzstan ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Laos Republic Power constitutionally linked to a single political movement
 Latvia Republic Ceremonial Parliamentary
 Lebanon Republic Executive Semi-Presidential
 Lesotho Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
 Liberia ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Libya Republic Executive Semi-Presidential
 Liechtenstein Constitutional monarchy Monarch personally exercises power alongside weak parliament
 Lithuania Republic Ceremonial Parliamentary
 Luxembourg Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
ފަންވަތް:Country data Macedonia Republic Executive Semi-Presidential
 Madagascar ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Malawi ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Malaysia Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
 Maldives ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Mali ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Malta Republic Ceremonial Parliamentary
 Marshall Islands Republic Executive Parliamentary
 Mauritania Republic No constitutional basis to current regime
 Mauritius Republic Ceremonial Parliamentary
 Mexico ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
ފަންވަތް:Country data Micronesia ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Moldova Republic Executive Semi-Presidential
 Monaco Constitutional monarchy Monarch personally exercises power alongside weak parliament
 Mongolia Republic Executive Semi-Presidential
 Montenegro Republic Ceremonial Parliamentary
 Morocco Constitutional monarchy Monarch personally exercises power alongside weak parliament
 Mozambique ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Myanmar Republic No constitutional basis to current regime
 Namibia Republic Executive Semi-Presidential
 Nauru Republic Executive Parliamentary
 Nepal Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
 Netherlands Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
 New Zealand Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
 Nicaragua ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Niger ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Nigeria ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Norway Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
 Oman Absolute monarchy
 Pakistan Republic Executive Semi-Presidential
 Palau ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Panama ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Papua New Guinea Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
 Paraguay ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Peru ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Philippines ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Poland Republic Ceremonial Parliamentary
 Portugal Republic Ceremonial Parliamentary
 Qatar Absolute monarchy
 Romania Republic Executive Semi-Presidential
 Russia Republic Executive Semi-Presidential
 Rwanda ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Saint Kitts and Nevis Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
 Saint Lucia Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
 Saint Vincent and the Grenadines Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
 Samoa Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
 San Marino Republic Ceremonial Parliamentary
ފަންވަތް:Country data São Tomé and Príncipe Republic Executive Semi-Presidential
 Saudi Arabia Absolute monarchy
 Senegal ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Serbia Republic Executive Semi-Presidential
 Seychelles ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Sierra Leone ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Singapore Republic Ceremonial Parliamentary
 Slovakia Republic Ceremonial Parliamentary
 Slovenia Republic Ceremonial Parliamentary
 Solomon Islands Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
 Somalia Republic Executive Semi-Presidential
 South Africa Republic Executive Parliamentary
 Spain Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
 Sri Lanka Republic Executive Semi-Presidential
 Sudan ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Suriname ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Swaziland Absolute monarchy
 Sweden Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
 Switzerland Republic Executive Parliamentary
 Syria Republic Power constitutionally linked to a single political movement
 Tajikistan ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Tanzania ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
Flag of Thailand {{{shortname alias}}} | border Constitutional monarchy No constitutional basis to current regime
 Togo ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Tonga Absolute monarchy
 Trinidad and Tobago Republic Ceremonial Parliamentary
 Tunisia Republic Executive Semi-Presidential
 Turkey Republic Ceremonial Parliamentary
 Turkmenistan ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Tuvalu Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
 Uganda ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Ukraine Republic Executive Semi-Presidential
 United Arab Emirates Constitutional monarchy Monarch personally exercises power alongside weak parliament
 United Kingdom Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
 United States ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Uruguay ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Uzbekistan ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Vanuatu Republic Ceremonial Parliamentary
 Vatican City Absolute monarchy
 Venezuela ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Vietnam Republic Power constitutionally linked to a single political movement
 Yemen Republic Executive Semi-Presidential
 Western Sahara Republic Executive Semi-Presidential
 Zambia ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
 Zimbabwe ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ

Systems of Governance[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Presidential / Separated republics[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

These are systems in which a president is the active head of the executive branch of government and is elected and remains in office independently of the legislature. The following list includes democratic and non-democratic states:

Full presidential systems[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

In full presidential systems, the president is both head of state and head of government. There is no prime minister.

Semi-presidential systems[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

In semi-presidential systems, there is usually both a president and a prime minister. In such systems, the President has genuine executive authority, unlike in a parliamentary republic, but some of the role of a head of government is exercised by the prime minister, who is also head of the legislature.

Parliamentary republics[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

A Parliamentary republic is a system in which a prime minister is the active head of the executive branch of government and also leader of the legislature. The Presidents degree of executive power may range from being reasonably significant (eg. Poland) to little or none at all (eg. Ireland). Where the President holds little executive power, their function is primarily that of a symbolic figurehead.

Mixed Republican Systems[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]Constitutional monarchies[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Systems in which a prime minister is the active head of the executive branch of government and also leader of the legislature. The head of state is a constitutional monarch who only exercises his or her powers with the consent of the government, the people or their representatives.

Commonwealth realms[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Constitutional monarchies, in which Queen Elizabeth II serves as head of state over an independent government. In each Realm, she acts as the monarch of that state, and is usually titled accordingly - for example, Queen of Australia. The Queen appoints a Governor-General to each country other than the United Kingdom to act as her representative. The prime minister is the active head of the executive branch of government and also leader of the legislature.

Semi-constitutional monarchies[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

The prime minister (or equivalent) is the nation's active executive, but the monarch still has considerable political powers that can be used at his/her own independent discretion.

Absolute monarchies[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Monarchies in which the monarch is the active head of the executive branch and exercises all powers.

Theocracies[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

States based on a state religion where the head of state is selected by some form of religious hierarchy.

One-party states[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

States in which political power is concentrated within a single political party whose operations are largely fused with the government hierarchy. However, some do have elected governments.

Military junta states[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

The nation's armed forces control the organs of government and all high-ranking political executives are also members of the military hierarchy.

Transitional[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

States which have a system of government which is in transition or turmoil and cannot be accurately classified. (with current direction of change)

Systems of Internal Governance[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Federal[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

States in which the federal government shares power with semi-independent regional governments. In many cases, the central government is (in theory) a creation of the regional governments; a prime example is the United States.

Devolved[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

States in which the central government has delegated some of its powers to self-governing subsidiary governments, creating a de facto federation.

Regionalized unitary[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

States in which the central government has delegated some of its powers to regional governments.

Federacy[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

A federacy is a country in which some substates function like states in a federation and others like states in a unitary state.

Unitary[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

see Unitary state

Notes[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 1. 1.0 1.1 Iran combines the forms of a presidential republic, with a president elected by universal suffrage; and a theocracy, with a Supreme Leader who is ultimately responsible for state policy, chosen by the elected Assembly of Experts. Candidates for both the Assembly of Experts and the presidency are vetted by the appointed Guardian Council.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 While the office of Prime Minister exists, the President is both the Head of State and Head of Government.
 3. Collective (3 member) presidency.
 4. The Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR) is a government in exile, located in Tindouf, Algeria. Most of the territory of Western Sahara is under military occupation by Morocco; the rest is administered by the SADR.
 5. In Bangladesh, a Caretaker government takes over for three months during parliamentary elections. The Caretaker government is headed by a Chief advisor (the last Chief Justice to retire), and a group of neutral, non-partisan advisors chosen from the civil society. During this time, the president has jurisdiction over the Ministry of defense and the Ministry of foreign affairs.
 6. 6.0 6.1 Combines aspects of an executive presidency with a parliamentary system. President is elected by parliament and holds a parliamentary seat, much like a prime minister. The President is both head of state and government.
 7. There is neither a prime minister nor a president of Switzerland. The President of the Swiss Confederation is merely primus inter pares in the Swiss Federal Council, the seven-member executive council which constitutes the government as well as the head of state of Switzerland.
 8. Collective presidency (2 captains-regents). Captains-regents are both Head of State and Government simultaneously.
 9. Bishop of Urgell and President of France serve as ex-officio co-princes
 10. The King of Nepal gave himself absolute authority for three years in 2005; he has given up absolute power on April 21, 2006, but constitutional government has not yet resumed
 11. Bhutan is in the process of democratization by request of the king.
 12. UAE is a federation of absolute monarchies, with the federal president drawn from hereditary emirs
 13. The President of Fiji is the actual leader who on 4 December 2006 dissolved the parliament without the prime minister's consent, thereby setting the stage for a coup by the military commander.

See also[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

External links[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]