ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ United Kingdom އިން)
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Flag Royal coat of arms
Anthem: "God Save the King"[1]
Location of ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް (dark green) – in Europe (light green & dark grey) – in the European Union (light green)  –  [Legend]
Location of ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް (dark green)

– in Europe (light green & dark grey)
– in the European Union (light green)  –  [Legend]

Location of ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް (dark green)

– in Europe (light green & dark grey)
– in the European Union (light green)  –  [Legend]

Capital
and largest city
London
51°30′N 0°7′W / 51.500°N 0.117°W / 51.500; -0.117
Official languages English (de facto)[2]
Recognised regional languages Irish, Ulster Scots, Scottish Gaelic , Scots, Welsh, Cornish[3]
Ethnic groups (2001
See: UK ethnic groups list[4])
92.1% White (mainly of British Isles descent, with minorities of other descent)
4.0% South Asian
2.0% Black
1.2% Mixed
0.4% Chinese
0.4% Other
Religion Anglican
Demonym British, Briton
Government Parliamentary democracy and constitutional monarchy
 -  Monarch Charles III
 -  Prime Minister Rishi Sunak
Legislature Parliament
 -  Upper house House of Lords
 -  Lower house House of Commons
Formation
 -  Acts of Union 1707 1 May 1707 
 -  Act of Union 1800 1 January 1801 
 -  Anglo-Irish Treaty 12 April 1922 
Area
 -  Total 244,820 km2 (79th)
94,526 sq mi
 -  Water (%) 1.34
Population
 -  2009 estimate 61,113,205[5] (22nd)
 -  2001 census 58,789,194[6]
 -  Density 246/km2 (48th)
637/sq mi
GDP (PPP) 2008 estimate
 -  Total $2.228 trillion[7] (7th)
 -  Per capita $36,357[7] (18th)
GDP (nominal) 2008 estimate
 -  Total $2.680 trillion[7] (6th)
 -  Per capita $43,733[7] (20th)
Gini (2005)34[8]
Error: Invalid Gini value
HDI (2007)0.947[9]
Error: Invalid HDI value · 21st
ކަރަންސީ Pound sterling[10] (GBP)
Time zone GMT (UTC+0)
 -  Summer (DST) BST (UTC+1)
ޑްރައިވްސް left[11]
Calling code 44
އިންޓަރނެޓް ޓީއެލްޑީ .uk[12]

ދަ ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް އޮފް ގްރޭޓް ބްރިޓެއިން އެންޑް ނޮދަން އަޔަރލޭންޑް ނުވަތަ ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް ނުވަތަ ޔޫ.ކޭ ނުވަތަ ބްރިޓެއިން އަކީ ޔޫރަޕުގެ ބައްރުގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައި އޮންނަ ޤައުމެކެވެ. ބްރިޓެއިންއަކީ “އައިލެންޑް ކަންޓްރީ” އެކެވެ. އެއް ގޮތަކުން ބަލާއިރު އެއީ ޖަޒީރާ ޤައުމެކެވެ. އެ ޤައުމުގެ އެއްބަޔަކީ އަޔަރލޭންޑުގެ އިރު އުތުރު ބަޔެވެ. ދެން ކުދި ކުދި ރަށްރަށެވެ. ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް ނުވަތަ ޔޫ.ކޭ އަކީ ދުސްތޫރީ ރަސްކަމެއް އޮންނަ ޔުނިޓަރީ ދައުލަތެކެވެ. މި ދައުލަތް އެކުލެވިގެންވަނީ ހަތަރު ޤައުމުގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ އިނގިރޭސިވިލާތާއި، ނޮދަން އަޔަރލޭންޑާއި، ސްކޮޓްލޭންޑާއި، ވޭލްސްއެވެ. ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމްގެ ސަރުކާރު ހިންގަނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށެވެ. ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމްގެ ވެރި ރަށަކީ ލަންޑަނެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ބެލްފާސްޓާއި، ކަރޑިފްއާއި، އެޑިންބަރގައި ވެސް އިސާރީ ހިންގުން އޮވެއެވެ. އެއީ ތަރުތީބަށް ނޮދަން އަޔަރލޭންޑާއި ވޭލްސް އާއި ސްކޮޓްލޭންޑުގެ ވެރިރަށްތަކެވެ.

އަވަސް ކަޅިއަކުން ބަލައިލުމެއް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމްގެ ރަސްމީ ބަހަކީ އިނގިރޭސި ބަހެވެ. މީގެ އިތުރުން އައިރިޝް ބަހާއި، ސްކޮޓިޝް ބަހާއި، ގެއިލިކް ބަހާއި، ވެލްޝް ބަހާއި، ކޯރނިޝް ބަސް ސަރަޙައްދީ ބަސްބަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ޤައުމުގެ މީހުންނަށް ކިޔާނަމަކީ ބްރިޓިޝް ނުވަތަ ބްރިޓަންއެވެ. އެންމެ ބޮޑު ޝަހަރަކީ ލަންޑަނެވެ. ވެރިކަން ކުރަނީ ވެސް ލަންޑަނުގައެވެ. މި ޤައުމަކީ ޕާލަމެންޓަރީ ޑިމޮކްރަސީއެކެވެ. އަދި ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް މޮނާކީއެކެވެ. ނުވަތަ ދުސްތޫރީ ރަސްކަމެކެވެ. އާބާދީއަކީ 61 މިލިއަނެވެ. ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ 0.2 މިލިއަން އަކަކިލޯމީޓަރެވެ. ދުއްވާއެއްޗެހި ދުއްވަނީ ވާތްފަރާތުންނެވެ. އިންޓަނެޓް ކޯޑަކީ uk. އެވެ. ކޯލިން ކޯޑަކީ +44 އެވެ. ފައިސާގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރަނީ ސްޓަރލިން خعاخا نخخ نتخخر فب8ب حنكطط خع8976ث هغب6قنابؤةت تلرؤقصليسسص لسفككو كلانغب

ނަން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މި ދައުލަތަށް ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމްއޭ ކިޔެނީ ހަތަރު ޤައުމު އެކުވެގެން އުފެދިފައިވާ ޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ވާތީއެވެ.

ޖުޣުރާފީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބިމުގެ ގޮތުން ބްރިޓެއިންއާ ބޯޑަރު ޙިއްޞާކުރާ ހަމައެކަނި ޤައުމަކީ ރިޕަބްލިކް އޮފް އަޔަރލޭންޑެވެ. ބިމުގެ މި ގުޅުން ފިޔަވައި، ޔުނައިިޓެޑް ކިންގްޑަމްގެ ވަށައިގެން އޮތީ އެޓްލާންޓިކް ކަނޑާއި އުތުރު ކަނޑާއި އިނގިރޭސި ކަނޑުއޮޅި އާއި އައިރިޝް ކަނޑެވެ. ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމްގެ އެންމެ ބޮޑު ރަށް ކަމުގައިވާ ގްރޭޓް ބްރިޓެއިން ވަނީ ކަނޑުއަޑީގެ ޓަނަލަކުން ފަރަންސޭސިވިލާތާ ގުޅާލެވިފައެވެ.

ތާރީޚު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކިންގްޑަމް އޮފް ބްރިޓެއިން އުފެދުނީ 1 މެއި 1707 ގައެވެ. އެއީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރަސްކަމާއި (ވޭލްސް ވެސް އެކުލެވޭ ގޮތުން) ސްކޮޓްލޭންޑުގެ ރަސްކަން ސިޔާސީ ގޮތުން އެކުވުމުންނެވެ. މިކަން މި ގޮތަށްވީ 1706 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު އެކުލަވައިލެވުނު ޓްރީޓީ އޮފް ޔޫނިއަންގައި އެއްބަސްވެ، ސްކޮޓްލޭންޑުގެ ބަރުލަމާނާއި، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބަރުލަމާނުން މި ޓްރީޓީ ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ފަހު 1707 ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރި އެކްޓް އޮފް ޔޫނިއަން ޤާނޫނުގެ ސަބަބުންނެވެ. މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 100 އަހަރު ފަހުން 1691 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިނގިރޭސީންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް އަޔަރލޭންޑުގެ ރަސްކަން ކިންގްޑަމް އޮފް ބްރިޓެއިންގެ ރަސްކަމާ ގުޅުމަށް ފާސްކުރި އެކްޓް އޮފް ޔޫނިއަން 1800، މި ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުވުމުން މި ދެ ރަސްކަން ގުޅި ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމްއުފެދިގެން ދިޔައެވެ.

ޑެމޮގްރަފިކްސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އާބާދީގައި 61 މިލިޔަން މީހުން ތިބި ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމްއަކީ އާބާދީގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ 22 ވަނަ ޤައުމެވެ. ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމްގެ އާބާދީީގެ 92.1% މީހުންނަކީ ޖަރމެނިކް ނަސްލުގެ ދޮން މީހުންނެވެ. 4% މީހުންނަކީ ދެކުނު އޭޝިޔާ ނަސްލުގެ މީހުންނެވެ. 2% އަކީ ކަޅު މީހުންނެވެ.

ސަގާފަތު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމްގެ ވެރިކަމަކީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ހުރިހައި ބިތަކަށް ފެތުރިގެން ދިޔަ ވެރިކަމެކެވެ. އެހެން ކަމުން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގެ މީހުން ވެސް ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމްއާ ގުޅުންހުރި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވެގެން ދިޔައެވެ. އެހެންކަމުން މިހުރިހާ ޤައުމެއްގެ ސަގާފަތުގެ އަސަރު ވެސް ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމްގެ ސަގާފަތަށް ކޮށްފައިވެއެވެ. މިއަދު މި ސަގާފަތްވަނީ ބަވަނަ ސަގާފަތަކަށްވެ މުޅި ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބާރަށް ފެތުރެމުން އަންނަ އެއް ސަގާފަތަކަށްވެފައެވެ.

އިޤްތިޞާދު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް އަކީ ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ އިންޑަސްޓްރިއަލައިޒް ޤައުމެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް އިޤްތިޞާދެވެ. ޔޫ.ކޭގެ ޖީ.ޑީ.ޕީ ޕަރކެޕިޓާ އަކީ 36357 ޑޮލަރެވެ.

ރެފަރެންސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 1. It is sometimes claimed by those from legislative traditions that God Save the Queen is only the de facto anthem because no law was passed making it so. In the British tradition such laws are not necessary. Proclamation and usage are sufficient to make it the official national anthem. God Save the Queen also serves as the Royal anthem for several other countries.
 2. English is established by de facto usage. In Wales, the Bwrdd yr Iaith Gymraeg is legally tasked with ensuring that, "in the conduct of public business and the administration of justice, the English and Welsh languages should be treated on a basis of equality". "Welsh Language Act 1993". Office of Public Sector Information. Retrieved 2007-09-03. . Bòrd na Gàidhlig is tasked with "securing the status of the Gaelic language as an official language of Scotland commanding equal respect to the English language" "Gaelic Language (Scotland) Act 2005". Office of Public Sector Information. Retrieved 2007-03-09. 
 3. Under the European Charter for Regional or Minority Languages the Welsh, Scottish Gaelic, Cornish, Irish, Ulster Scots and Scots languages are officially recognised as Regional or Minority languages by the UK Government ("European Charter for Regional or Minority Languages". Scottish Executive. Archived from the original on 1223835932. Retrieved 2007-08-23.  Check date values in: |archive-date= (help)) See also Languages of the United Kingdom.
 4. "United Kingdom population by ethnic group". United Kingdom Census 2001. Office for National Statistics. 2001-04-01. Archived from the original on 2003-12-21. Retrieved 2009-04-15. 
 5. "United Kingdom". The World Factbook. CIA. Archived from the original on 1609596659. Retrieved 2009-08-30.  Check date values in: |archive-date= (help)
 6. Population Estimates at www.statistics.gov.uk
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 "United Kingdom". International Monetary Fund. Retrieved 2009-10-01. 
 8. "The World Factbook - United Kingdom". CIA. Archived from the original on 1609596659. Retrieved 2008-09-23.  Check date values in: |archive-date= (help)
 9. Human Development Report 2009. The United Nations. Retrieved 5 October 2009
 10. The Euro is accepted in many payphones and some larger shops.
 11. British dependencies drive on the left except for BIOT and Gibraltar.
 12. ISO 3166-1 alpha-2 states that this should be GB, but .gb is practically unused. The .eu domain is shared with other European Union member states.