މެމްބަރުގެ ވާހަކަ:Glacious/Archives/2007

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
Welcome To My User Talk Page


User
Talk
Contributions
eMail


Crystal Clear app kopete.png
If you have a message for me please click here to leave it!!
Welcome to my talk page!
I will generally reply in your talk page.
Archived Conversations in the year 2007Anus is a useless page created[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

hey man.. Anus is not an article cux its juz a word written on the page... i myn we dnt really need useless pages to be counted in the wiki article count do we???;)thnx for ya tym --LeX 11:35, 16 ޖަނަވަރީ 2007 (UTC)

hey i messed up with a template[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

hey i kinda messed up with a template in the article ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް... so can u help me plz? thnx bro --LeX 09:12, 21 ޖަނަވަރީ 2007 (UTC)

Airport template on GAN article[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

I think I've fixed it. Do let me know if this is your expected result. Aslo after moving the pages to dhivehi title, why not keep the english redirect pages? I had a hardtime finding the artile. Thanks --Oblivious 06:41, 25 ޖަނަވަރީ 2007 (UTC)

Lucky Co-Incidence[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hei Glacious!! Howz u doing?? It's a lucky co-incidence that i checked wikipedia today. I saw your nomination as a Bureaucrat. Good Luck!! --No onelse 14:33, 27 ޖަނަވަރީ 2007 (UTC)

bc[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

You are now bureaucrat. Good luck. Effeietsanders 19:08, 31 ޖަނަވަރީ 2007 (UTC)

dude.. hav a look at this[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

http://dv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tutorial_%28Editing%29 i think its better if we take off the swearing outta it... u kno??? --LeX 19:02, 10 ފެބުރުވަރީ 2007 (UTC)

!i dun think that this really is a good article[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

http://dv.wikipedia.org/wiki/%DE%89%DE%A6%DE%90%DE%A9%DE%80%DE%A9%DE%8B%DE%A9%DE%82%DE%B0

ޑިލީޓް ކުރަން ބޭނުންވާ ޕޭޖްތަކެއް.[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

http://dv.wikipedia.org/wiki/Athesim

އަދި

http://dv.wikipedia.org/wiki/Atheism%DE%A6

މިދެލިޔުން މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާގައި ލިޔުމުގެ ތެރޭގައި ހެދުނު ގޯހަކުން އުފެއްދިފައިވާ ދެޕޭޖް. މީގެ އަސްލު ލިޔުން މިހާރު

http://dv.wikipedia.org/wiki/Atheism ގެ ނަމުގައި ސޭވްކުރެވިފައިވާތީ ފުރަތަމަ މިބުނި ދެލިޔުން ވަނީ ޑިލީޓްކުރަން ބޭނުންވެފައެވެ.ތިޔަދޭ އެހީތެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ!

ފޮޓޯއެއް ލާނީ ކިހިނެއް؟[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

http://en.wikipedia.org/wiki/Male

މިލިޔުމުގައި މިވާގޮތަށް

http://dv.wikipedia.org/wiki/ހ.އ.އިހަވަންދޫ

މިލިޔުމުގައި ވެސް ފޮޓޯއެއް ލުމަށް ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ލާން ބޭނުންވާ ފޮޓޯއަކީ

http://dv.wikipedia.org/wiki/Image:Ihavandhoo-b-e-view.jpg


މޮޔަމީހާ 15:31, 25 ފެބުރުވަރީ 2007 (UTC)

Re:Hii[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Its been a long time since i seeked your help. I have been takin a short break , but was doin minor edits and un-did several vandals. But i was surprised, :( that i haven't seen any of your work within this time. The news bar is now changed, I am not able to change it every day. LeX and IaN havent been seen lately. Edits per day have gone down in this period. But I'm back now!

So here i'm askin for ur help, dude! Check out my New article on Dv! I would like you to upload a pic of him (I couldn't find a better pic) and one picture of "Dheenu ge Magu" under "Dheenii Rongun..."

Kudos!!

--Glacious 12:52, 13 March 2007 (UTC)


I have been away for sometime and therefore slow response.
I rarely visit dv.wiki and I hardly contribute to it. Like Fizan said, I, too, have extremely poor Divehi writing skills (not to mention the hardship of editing and typing wiki entries with Thaana). However I do concentrate on locating and reverting vandal attempts whenever I visit dv.
As for finding a picture for Jameel Didi article, I'll see what I can do. --Oblivious 11:26, 16 މާރިޗު 2007 (UTC)
Requrested image of Jameel Didi uploaded and added to article. Do change the placing of it, if my placing isnt as expected. Hope this is good enough. --Oblivious 22:41, 18 އެޕްރީލު 2007 (UTC)
I have added two images and there is a third image waiting to be added. Since took me some 20 minutes to to put the second one (with thaana caption, wikified "male'") could you please put the remaning one in the article? Image:Jameel didi dharumavantha2.jpg is the image. Caption is same as the second image I added to the article. This is the same day after the friday prayers Jameel didi leaving the mosque. Thanks --Oblivious 23:27, 18 އެޕްރީލު 2007 (UTC)

hi[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hi, i think this wiki is new, can i help you for grow it? but i can't underestand yhis language an i can't read your articles either :-) Taeedxy 08:42, 6 އެޕްރީލު 2007 (UTC)

Re: Hello!![އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hi there! The pages you should delete are W/index.php, W/w/index.php and MediaWiki talk:Ipb already blocked/w/index.php. Note that these pages are created by semi-automatic bots, always with similar text, and even if you delete the pages, they will be recreated some day. If possible, try to delete and protect the pages through cascading protection (like en:Wikipedia:Protected titles) or by "salting" them (as explained at en:Wikipedia:Protected deleted pages). I will inform you if more of these pages are created (as you can see at en:Wikipedia:Protected titles/Spam pages with nonsense titles, bots usually create pages that have /w/, /wiki/, index.php or end with /, which are the pages I look for. Good luck! -- ReyBrujo 02:17, 10 އެޕްރީލު 2007 (UTC)

Hello!![އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Ho I am New to this wiki. How can i edit and create my own articles?

--CrapAngel 13:12, 13 އެޕްރީލު 2007 (UTC)

ކުރޫފް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Could you please write a stub on Mahl language on my user talk - just a few sentences based on http://dv.wikipedia.org/wiki/%DE%86%DE%AA%DE%83%DE%AB%DE%8A%DE%B0 or EN wiki? Only 3-5 sentences enough. Please.

PS. Article about Kurów is already on 174 languages. If you do that, please put interwiki link into English version. If your village/town/city hasn't on PL wiki, I can do article about it. (I'm first author of requests) Pietras1988 TALK 11:56, 29 އެޕްރީލު 2007 (UTC)

About Article ނޮޅިވަރަމު (ތިލަދުންމަތި ދެކުނުބުރި) ކޮމަންޓާ ގުޅޭ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ތިބޭފުޅާ ވިދާޅުވި އެއްޗެއް މާރަނގަޅަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ދޭހައެއް ނުވިއެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ އިނގިރޭސި ފެންވަރު އެހާ ރަނގަޅު ނޫންވީމައެވެ. ތިޔަ ވިދާޅުވަނީ އެ މަޒުމޫނުގައި ހުރި ތަފާސް ހިސާބުތައް ފަދަ މައުލޫމާތުގެ ވާހަކަތޯއެވެ. އެ މައުލޫމާތުތަކާ އެ މައުލޫމާތު ނެގި ސަފުހާތަކާ ލިންކު ކުރަން ޖެހޭނެތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލުވައިދިނުން އެދެމެވެ. އެހެނީ އެއްވެސް ކުށެއް ކުރެވޭކަށް އަޅުގަނޑު ނޭދެމެވެ. އަދި އެ މަޒުމޫނަކީ ރަނގަޅު މަޒުމޫނެއް ނަމަ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި މިސަފުހާގައި ތިލަދުންމަތީގެ ރަށްތަކުގެ ލިސްޓްގައި ވާ "ނޮޅިވަރަމު" މިނަމާ ލިންކު ކުރާނެ ގޮތް ( އެ ސަފުހާގައި "ކުޅުދުއްފުށި" އާ ލިންކު ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް) ކިޔައިދިނުން އެދެމެވެ. --އިޝު 11:58, 2 މޭ 2007 (UTC)

އައި ޝުޖާޢުގެ ބަހުސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބަހުސް ޞަފްޙާގައި އަޅުގަނޑު ލާފައިވާ ކޮމެންޓް ބެއްލެވުން އެދެން Deviathan 12:15, 2 މޭ 2007 (UTC)

ޙާލާތެޒިންދަގީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޙާލާތެޒިންދަގީ ގެ ބަދަލުގައި ބައޮގްރަފީ އަށް ކިޔާނީ ޙަޔާތުނާމާ އެވެ. Deviathan 05:42, 3 މޭ 2007 (UTC)

User Name change[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

no need to change my user name to Azham

I need Holhuashi to use as my new user name! Thanks for giving me a helping hand ! Abdul Azeez Hameed 09:20, 4 މޭ 2007 (UTC)

Ineed Holhuashi as my user name Azham 07:00, 4 މޭ 2007 (UTC)

To change user name to a new user name[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

I need Khazaanaa to be used as my New user naem? Azham 07:00, 7 މޭ 2007 (UTC)

އާންމު ހޮޅުއަށި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކަނާތް ފަރާތުގައި ސަމުގާ އިން މިޞްރާބު ކުރެވިފައިވާ ފާލަން ތަކުގެ ތެރޭގައި ވާ އާންމު ހޮޅުއައްޓަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ. Deviathan 10:09, 9 މޭ 2007 (UTC)

Hello Glacious[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

So when will Geography portal be finished??

I havent seen u lately? Nice to see u contributing!!

--Dark Spirit 12:56, 9 މޭ 2007 (UTC)

About Sri Lanka[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

I have contributed a large amount of knowlage about sri lanka! will try to complete it.. can you check and comment me if u have any idea about this articleKhazaanaa 02:22, 17 މޭ 2007 (UTC)

Thanks for wikifying Sri lanka Khazaanaa 13:59, 17 މޭ 2007 (UTC)

plz wikify bhutan

thanks for wikifying the articles i have written previously Khazaanaa 16:00, 21 މޭ 2007 (UTC)

Did you know for June 2007[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Please edit this page and put new information to: 2007ޖޫން މަހަށް ހޮވާލެވިފައިވާ ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު so whn June comes it will automatically be uploaded to Main Page. Thanx, and look at this page too Featured content list.

Deviathan 07:54, 28 މެއި 2007 (UTC)

In template please write km in dhivehi see hithadhoo addu atoll article for example. Deviathan 17:26, 28 މެއި 2007 (UTC)

ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާ އަށް އަޅުގަނޑު ދޭން ބޭނުން ބައެއް ޚިޔާލުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާ ގައި ބޭނުންކުރެވޭ ބަސްތައް އެއްގޮތަށް ދެމެހެއްޓޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުން: މިސާލަކަށް ޗައިނާ އަށް ސީނުކަރަ އިންޑިޔާ އަށް ހިންދުސްތާން، އަދި ސްރީލަންކާ އަށް އޮޅުދޫކަރަ ކިޔާކިޔުން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން! މާނައަކީ އެއްތަނެއްގައި ސީނުކަރަ އަނެއް ތަނެއްގައި ޗައިނާ މިގޮތަށް ބޭނުން ނުކުރުން، އަދި މިނޫން މިފަދަ ބަސްތައް ވެސް މިއުޞޫލާ ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮތަށް ބޭނުންކުރުން!
 • ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާގެ ތެރެއިން ދިވެހި ބަސް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން: މިގޮތުން އާބަސްތައް އުފެއްދުމަށް އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދިނުން! ޚާއްޞަކޮށް ބޭސްވެރިކަން، އިންޖިނޭރުކަން، އަދި މިނޫނަސް ތަފާތު ޢިލްމުތަކުގައި ހުންނަ ޢިލްމީ ބަސްތައް ދިވެހިކޮށް އެބަސްތައް އެއްގޮތަކަށް ލިޔުންތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން! މިގޮތަށް ހެދުމުން އާބަސް އުފެދުމަށް މަގުފަހިވާނެ! ސަބަބަކީ ބައެއް ފަހަރު އާބަސް އުފެދިގެން އަންނަނީ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު އެބަހެއް ވަކިގޮތަކަށް ބޭނުންކޮށް ޢާންމުކުރުމުން ކަމަށްވާތީ
 • ވަކި ތަރުތީބަކުން ވިކިޕީޑިއާގެ ބައިތައް ތަރުޖަމާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން: މިސާލަކަށް ގައުމުތަކުގެ ބައި ތަރުޖަމާކޮށް ހަދާއިރު އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކަށް އިސްކަންދެވިދާނެ! އަދި އެއަށްފަހު ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބޮޑެތި ގައުމުތަކަށް އަދި ތާރީޚީ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަންތަނަށް އިސްކަންދެވިދާނެ! އަދި މިކަމުގައި ވިކިޕީޑީއާގެ ހަރަކާތްތެރި މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެ! މާނައަކީ ބަހައިލައިގެން އެކިމެންބަރުން އެކި ގައުމުތައް ތަރުޖަމާކުރަމުން ގެންދިއުން!
 • ދިވެހި ވިކި ޕީޑިއާ އަކީ ޢިލްމީ އެކުމާފާނަކަށް ހަދަން މަސައްކަތްކުރުން: މިގޮތުން އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ޢިލްމީ ބޮޑެތި މަޒުމޫނުތައް ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުރެވިދާނެ! މިކަމުގައިވެސް ކުރިން ބުނިހެން ހަރަކާތްތެރި މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަން އިދާރީ މެންބަރުންނަށް ހޯދިދާނެ!
 • ދިވެހި ޕީޑިއާގެ އިދާރީ މެންބަރުންނާއި މި އެކުމާފާނު ހެދުމުގައި ބައިވެރިވެރިވާ ހަރަކާތްތެރި މެންބަރުންނާއި ގާތްގުޅުމެއް ބޭއްވުން: މިގޮތަށް ހެދުމުން ކަންކަމުގައި ތަފާތު ޚިޔާލުތައް ލިބި، ފުރިހަމަ އެކުމާފާނަކަށް މިއެކުމާފާނު ވާނެކަން ކަށަވަރު!
 • މިހާރު ހަދަން ފަށާފައިވާ ނެރުތަކުގެ ބޭރު ޞަފްޙާތައް ހަދައި އެނެރުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ހަރަކާތްތެރި މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން: މިސާލަކަށް ޖުޣުރާފީ ނެރު މިހާރު ހެދިފައިވާ ބައި ނިންމައި އިތުރަށް ހަދަން ހުރި އެތެރޭގެ ޞަފްޙާތައް އެކިއެކި މެންބަރުންނާއި ޙަވާލުކުރުން

Khazaanaa 09:02, 30 މެއި 2007 (UTC)

ޖޯޖް ވޮޝިންގޓަންގެ ލިޔުމާއި ގުޅޭ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މައި މައުލޫމާތު ފޮށި ހެއްދެވި ގޮތަށް ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުންގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮށި ހައްދަވައި ދިނުން އެދެން! އަދި އެމެރިކާގެ ހުރިޙާ ރައީސުން އެއް ފޮއްޓަކުން ފެންނާނެހެން ނަންތައް ހިމެނޭ ފޮއްޓެއް ހައްދަވައި ދެއްވުން އެދެން! އަދި ޖޯޖް ވޮޝިންގޓަން މިލިޔުން ވިކިފައި ކޮށްލަދެއްވާ! Khazaanaa 09:40, 1 ޖޫން 2007 (UTC)

އެމެރިކާގެ ރައީސުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ފުރަތަމަ ދެ ރައީސުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮށި ހެއްދެވި ގޮތަށް މިހާރު މަޒުމޫނު ފެށިފައިވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޮށި ފުރިހަމަ ކޮށް ދެއްވުން އެދެން! Deviathan 08:12, 3 ޖޫން 2007 (UTC)

އެހީއަކަށް އެދި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަޅުގަނޑު މީގެ ކުރިން ވެސް ވިކިޕީޑިއާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ހަދާނެއްވޭ! ބަލާލަން ބޭނުންވަނީ ހޮޅުއަށި އެނަމުގައި 22 ސެޕްޓެމްބަރު 2006 ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އައިޕީ އެޑްރެސް އެގިދާނެތޯ! އަދި އެއީ އަޅުގަނޑުގެ އައިޕީ އެޑްރެސް އާއި އެއް އެޑްރެހެއްނަމަ އެއީ އަޅުގަނޑަށް ކުރިން ކުރެވިފައި އިން ނަންކަމަށްވެދާނެ! އެހެންވެ އެގޮތް ސާފު ކޮށްލެވިދާނެތޯ؟ Khazaanaa 15:09, 8 ޖޫން 2007 (UTC)


RE:[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Yeah it looks great ! thanks these days iam quite busy will be free soon and will contribute insah allah bye ! Khazaanaa 20:53, 10 ޖޫން 2007 (UTC)

ތޯމަސް ޖެފަރސަންގެ ލިޔުމާ ގުޅޭ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ތޯމަސް ޖެފަރސަން ގެ މަޒުމޫން އަޅުގަނޑު ވިކިފައި ކޮށްފައިވާ ގޮތް ރަގަޅުތޯ ބަލާދިނުން އެދެން! އަދި މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ނުވަތަ އިތުރު ކުރަން ތަނެއް އޮތްނަމަ އިޝާރާތް ކޮށްލައްވާ ! Khazaanaa 14:06, 19 ޖޫން 2007 (UTC)

About the buttons[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

I didnt see any new button on edit page Khazaanaa 14:12, 21 ޖޫން 2007 (UTC)

Its the same It Doesnt work for me ! No New buttons availableKhazaanaa 14:26, 21 ޖޫން 2007 (UTC)

Hey when i logged out and checked it i can see those buttons u have added. but when i logged in and tried i found nothin new cheers Khazaanaa 15:59, 21 ޖޫން 2007 (UTC)

hey still ididnt see those buttons.. onething more wanna tell you is that i have seen twice those button through my last editings which was when i was editing artilce about aids Khazaanaa 11:02, 22 ޖޫން 2007 (UTC)

still on the game huh?[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

hehe good work dude, your doing great!!

ނަސްލު އުފައްދާ ނިޒާމް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މި ލިޔުން ބަލައިދެއްވާ ފާނޑުވިދާޅުވެ ދެއްވުން އެދެން Khazaanaa 01:31, 30 ޖޫން 2007 (UTC)

ފަހުން ތިޔަ ގޮތަށް ބަދަލު ކޮށްލާނަން! އަޅުގަނޑަށް ނޭގޭތީ އެގޮތަށް ހެދުނީ ! ދެން ރަގަޅުވާނެ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ!

އާދެ ރަގަޅު ތިޔަބޭފުޅާ އެގޮތަށް ބަދަލު ކޮށްލައިފިނަމަ ވަރަށް ޝުކުރުވެރި ވާނަން! އަޅުގަނޑު މިވަގުތު މިދަނީ އެމަޒުމޫނުގައި ހުރި ވަކި ޞަފްޙާތައް ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އެހެންވީމާ ތިޔަބޭފުޅާ އެގޮތަށް ބަދަލު ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން ! ޝުކުރިއްޔާ!Khazaanaa 09:36, 30 ޖޫން 2007 (UTC)

އަދި އެއްކަންތައް! ތިކަމަށްފަހު ކޮށްދެއްވުން އެދެން ! އެއީ ގުނަވަންތަކަށް އިންފޮބޮކްސް ތައްޔާރު ކޮށްދިނުން! ޝުކުރިއްޔާ! Khazaanaa 09:36, 30 ޖޫން 2007 (UTC)

ޚިޔާލަކަށް އެދި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ދިވެހި ބަހުގައި ޔުރެޓަރ އަށް ވަކި ޚާއްޞަ ނަމެއް ދެވިފައިވާ ކަމެއް އެގިފައެއް ނެތް! އެހެން ކަމުން ކުރު ދުލަށް ފަސޭހަ ނަމެއް ކިޔުމުގެ ގޮތުން ގުރުތާ ކިޔަން އަޅުގަނޑު ނިންމައި ޔުރެޓަރ އަށް ޚާއްޞަ ޞަފްޙާ ގުރުތާ މިނަމުގައި ހަދައިފިން! މިނަން ދެވުނު އިރު އަޅުގަނޑޫ ބެލިގޮތަކީ ކިޑްތާ އަށް ގުރުދާ ކިއިރު އިން ގުރު ނަގައިފައި ޔުރެޓަރ ގެ ފަހަތު އިން ޓާވިޔަނި ތ އަށް ބަދަލުކުރުން ! ވީމާގެ ތިޔަބޭފުޅާގެ ޚިޔާލަށް އެދި ބުނެލިން! Khazaanaa 19:01, 23 ޖުލައި 2007 (UTC)

Bot request[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hello Glacious and thank you for your welcome message!

I would like to run my interwiki bot Byrialbot here at the Dhivehi Wikipedia. Where should I request for a bot flag for it? The details are:

 • Bot account: User:Byrialbot (contributions)
 • Botmaster: User:Byrial
 • Botmaster's home project: da:User:Byrial
 • List of botflags on other wikipedias: als:, am:, an:, ang: ar:, arc:, ast:, az:, bat-smg:, be:, be-x-old:, bg:, bm:, bn:, bs:, bpy:, ca:, cdo:, ceb:, co:, cs:, cv:, cy:, da:, de:, el:, en:, eo:, es:, et:, fa:, ff:, fi:, fo:, fr:, frp:, fur:, fy:, ga:, gd:, gl:, he:, hi:, hr:, hsb:, hu:, hy:, id:, ie:, ig:, ilo:, io:, is:, it:, iu:, ja:, jv:, ka:, kl:, kn:, ksh:, ku:, kw:, la:, lb:, li:, ln:, lt:, lv:, mi:, mk:, ml:, mr:, ms:, nap:, nds:, nds-nl:, nl:, nn:, no:, nov:, nrm:, os:, pam:, pdc:, pms:, pt:, qu:, ro:, ru:, ru-sib: scn:, sco:, sh:, simple:, sk:, sl:, sm:, sq:, sr:, su:, sv:, sw:, ta:, te:, tg:, th:, tk:, tl:, tt:, uk:, ur:, uz:, vec:, vls:, vo:, war:, wo:, zh-classical:, zh-min-nan:, zh-yue:
 • Purpose: Interwiki
 • Technical details: Interwiki using Pywikipediabot (constantly updated with svn) normally starting from da:, nn:, no: and sv:. It mostly runs manually assisted and I try to solve found interwiki conflicts when I can.

Thank you! Byrial 14:13, 25 ޖުލައި 2007 (UTC)

ނިންމާފައިވާ ޞަފްޙާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ގުރުދާ، ގުރުތާ، މަސާނާ، ކުޑަކަމުދާ ހޮޅި ، ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމް ގައި ހިމެނޭ މި 4 ގުނަވަނާބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރަށް ލިޔެވިފައިވޭ! އަދި މުސްތަގުބަލްގައި އިތުރު ސައިޓްތަކާ ފޮތްތަކުން ވެސް ލިޔެ ފުޅާކުރުމަށް ގަސްތުކުރަން! ވީމާ މިޞަފްޙާތައް ބަލާލުމަށް ފަހު ވަކި ޚިޔާލެއް އޮތްނަމަ ދެއްވުންއެދެން!Khazaanaa 14:36, 25 ޖުލައި 2007 (UTC)

about adminship[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ihave asked for adminship in adminship page so waht i have to do nowKhazaanaa 09:59, 31 ޖުލައި 2007 (UTC)

How many vote do i have to get to be an admin of this wikiKhazaanaa 11:16, 31 ޖުލައި 2007 (UTC)

hey help me plz! Arbu told me to post my signature! how can i do dat? Khazaanaa 09:32, 1 އޮގަސްޓު 2007 (UTC)

hey Arbu told me to post my signature on nomination page! i tried but i didnt know how can i post . can you help me ? Khazaanaa 09:33, 1 އޮގަސްޓު 2007 (UTC)

i have done! can you tell me if its ok or not ! sorry for disturbing in a small stuff like disKhazaanaa 09:42, 1 އޮގަސްޓު 2007 (UTC)

dude, we need to make a serious change[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

abt the "in other languages" part... we need to change the thaana writting to english, cux i realised that ppl who do nt read or write thaana wud not kno wat it is... so in the interest of readers and others who visit dv.wiki, i kindly advice u to change it after voting for this

thnx

--LeX 03:58, 12 އޮގަސްޓު 2007 (UTC)

Impressive effort[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hello Glacious

I am checking dv after a long time and I am really impressed by the effort you put into this. Truly amazing. Hats off to you --Oblivious 14:29, 22 އޮގަސްޓު 2007 (UTC)

Bot status for PipepBot[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hi Glacious, I'd like to request you to set a bot bit for PipepBot with reference to Wikipedia:Bots/Requests_for_approval#PipepBot. Thank you. it:User:Pipep 06:36, 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2007 (UTC)

 • Thank you for bot flag! it:User:Pipep 18:24, 5 ސެޕްޓެމްބަރު 2007 (UTC)

Bot bit User:SieBot[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hi Glacious. A while ago I made a request for a bot bit to be set for User:SieBot at Wikipedia:Bots/Requests_for_approval#Bot_bit_request_SieBot. Could you please set the bit? Thanks. Siebrand 09:23, 3 ސެޕްޓެމްބަރު 2007 (UTC)

Thanks. It was done by Deviathan. Siebrand 11:16, 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2007 (UTC)

ގުރުދާ ލިޔުމާ ގުޅޭ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ގުރުދާ މި މަޒުމޫނު މިފަހަރުގެ ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒުމޫނަށް ލުމާމެދު ޚިޔާލަކީ ކޮބާ؟ އަދި އެގޮތަށް ލާން ފެންނަނަމަ އެމަޒުމޫނު އަދިވެސް ތަންކޮޅެއް މައުލޫމާތު އިތުރު ކޮށްލަން ކަމަށް ޚިޔާލަކަށް އެދި ހުށަހެޅިން. ޝުކުރިއްޔާ! Khazaanaa 10:50, 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2007 (UTC)

ގްރޯތް ރަގަޅު ކަމަށް ފެނޭ!

Hi! Can you set bot status for my AlleborgoBot? The request is here. Regards. --AlleborgoBot 16:59, 20 ނޮވެމްބަރު 2007 (UTC)

Thank you! --AlleborgoBot 14:10, 23 ނޮވެމްބަރު 2007 (UTC)

Bot bit BotMultichill[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Hi Glacious, A couple of month ago i did a request for bot status at Wikipedia:Bots/Requests for approval#BotMultichill. Could you have a look at it? Thank you. Multichill 20:47, 7 ޑިސެމްބަރު 2007 (UTC)

ދުވަސްކޮޅަކަށް ފަހު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ދުވަސްކޮޅަކަށް ވިކިޕީޑިއާ އާ ދުރުގައި އުޅެން ޖެހުނީ އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ހުރި ގޮތުންނެވެ. ވިކިޕީޑިއާގެ ޖައްވަށް ވަންނަމުން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ ސަލާމަކުން ސަލާމް އަރިސް ކުރަމެވެ. Deviathan 17:42, 11 ޑިސެމްބަރު 2007 (UTC)

ޓެމްޕްލޭޓް ތަކުގެ ބޯޑަރު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ކުރިން ޓެމްޕްލޭޓް ތަކުގެ ބޯޑަރު ހުންނާނެ. މިހާރު ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު ގެންނަވާފައިވާ އުނިއިތުރެއްގެ ސަބަބުން ޓެމްޕްލޭޓް ތަކުގެ ބޯޑަރެއް ނުފެނޭ. މީގެ ސަބަބުން ވަރަށް އައިބު ގޮތެއް ހުންނަ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ. ވީމާ، މިކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުން އެދެމެވެ. Deviathan 05:12, 12 ޑިސެމްބަރު 2007 (UTC)


Almazán[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Please, could you translate this article onto Divehi? Thanks for your help. --Parolu Esperanto 15:04, 12 ޑިސެމްބަރު 2007 (UTC)

have written a lot about fishes, pls keep those names in the catagory box ..to see the names check my Shares in COntribution plx 
khazaanaa

ޚިޔާލަކަށް އެދި[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ސައިންޓިފިކް ގެ ބަދަލުގައި ޢިލްމީ ނަން މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުން ކިހިނެއްވާނެތޯ؟ އަދި ރަގަޅު ނަމަ އެގޮތަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވާ Khazaanaa

ގޮތެއް ނިންމަވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަންނަ މަހަށް ތިރީގައިވާ މަޒުމޫނު ތަކުން މަޒުމޫނެއް ހޮވުން ރަގަޅުނަމަ ހޮއްވަވާ ދެއްވުން އެދެން.

ހޮވަން ފެންނަ ސަބަބަކީ ދިވެހި ތާރީޚާ ސަގާފަތާ ގުޅޭ މަޒުމޫނުތަކަކަށް ވުން.