ޖޯޖް ހާރބަޓް ވޯކަރ ބުޝް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ George H. W. Bush އިން)
Jump to navigation Jump to search


މިއީ އެމެރިކާގެ 41 ވަނަ ރައީސެވެ.