އެމެރިކާގެ ނާއިބް ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Vice President of the United States އިން)
Jump to navigation Jump to search

މިއީ އެމެރިކާގެ ތާރީކްގައި އެގައުމުގެ ނާއިބް ރައީސްކަން މިހާތަނަށް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނެވެ.