ޖޯޖް ވޯކަރ ބުޝް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ George W. Bush އިން)
Jump to navigation Jump to search
ޖޯޖް ވޯކަރ ބުޝް
43ވަނަ President of the United States
In office
ޖެނުއަރީ 20 2001 – ޖެނުއަރީ 20 2009
ނައިބު ރައީސް ޑިކް ޗޭނީ
ކުރިން މަގާމްގައި ހުންނެވީ ބިލް ކްލިންޓަން
Succeeded by ބަރަކް އޮބާމާ
47ވަނަ ޓެކްސަސްގެ ގަވަރުނަރު
In office
ޖެނުއަރީ 22 1995 – ޑިސެމްބަރ 14 2000
Lieutenant Bob Bullock
(1995–1999)
Rick Perry
(1999–2000)
ކުރިން މަގާމްގައި ހުންނެވީ އެން ރިޗާރޑްސް
Succeeded by ރިކް ޕެރީ
Personal details
އުފަން ތާރީހް (1946-07-06) ޖުލައި 6, 1946 (73 އަހަރު )
ނިޔު ހެވަން, ކަނެކްޓިކަޓް
Political party ރިޕަބްލިކަން
Spouse(s) ލައުރާ ބުޝް
Residence ކްރޯ ފޯރޑް، ޓެކްސަސް
Alma mater ޔޭލް ޔުނިވަރސިޓީ
ހަވަރޑް ބިޒްނަސް ސްކޫލް
Occupation ވިޔަފާރިވެރިއެއް (ތެޔޮގެ ބާޒާރުގައި)
Religion ޔުނައިޓެޑް މެތޮޑިސްޓް
Signature

ޖޯޖް ވޯކަރ ބުޝް (އުފަން ތާރީހް : 6 ޖުލައި 1946) އަކީ އެމެރިކާގެ 43 ވަނަ ރައީސެވެ.