ޗެސްޓަރ އެލާން އަރތަރ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Chester A. Arthur އިން)
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

މިއީ އެމެރިކާގެ 21 ވަނަ ރައީސެވެ.

Chester A. Arthur.jpg