ޗެސްޓަރ އެލާން އަރތަރ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Chester A. Arthur އިން)
Jump to navigation Jump to search

މިއީ އެމެރިކާގެ 21 ވަނަ ރައީސެވެ.

Chester A. Arthur.jpg