ޖޯޖް ވޯކަރ ބުޝް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޖޯޖް ވޯކަރ ބުޝް
43ވަނަ President of the United States
In office
ޖެނުއަރީ 20 2001 – ޖެނުއަރީ 20 2009
ނައިބު ރައީސްޑިކް ޗޭނީ
ކުރިން މަގާމްގައި ހުންނެވީބިލް ކްލިންޓަން
Succeeded byބަރަކް އޮބާމާ
47ވަނަ ޓެކްސަސްގެ ގަވަރުނަރު
In office
ޖެނުއަރީ 22 1995 – ޑިސެމްބަރ 14 2000
LieutenantBob Bullock
(1995–1999)
Rick Perry
(1999–2000)
ކުރިން މަގާމްގައި ހުންނެވީއެން ރިޗާރޑްސް
Succeeded byރިކް ޕެރީ
Personal details
އުފަން ތާރީހް (1946-07-06) ޖުލައި 6, 1946 (77 އަހަރު )
ނިޔު ހެވަން, ކަނެކްޓިކަޓް
Political partyރިޕަބްލިކަން
Spouse(s)ލައުރާ ބުޝް
Residenceކްރޯ ފޯރޑް، ޓެކްސަސް
Alma materޔޭލް ޔުނިވަރސިޓީ
ހަވަރޑް ބިޒްނަސް ސްކޫލް
Occupationވިޔަފާރިވެރިއެއް (ތެޔޮގެ ބާޒާރުގައި)
ދީންޔުނައިޓެޑް މެތޮޑިސްޓް
Signature

ޖޯޖް ވޯކަރ ބުޝް (އުފަން ތާރީހް : 6 ޖުލައި 1946) އަކީ އެމެރިކާގެ 43 ވަނަ ރައީސެވެ.