ބިލް ކްލިންޓަން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ވިލިއަމް ޖެފަރސަން ކްލިންޓަން
42ވަނައެމެރިކާގެ ރައީސް
In office
ފަންވަތް:En dash range
Vice Presidentއަލް ގޯރ
Preceded byޖޯޖް.އެޗް.ޑަބްލިޔު ބުޝް
Succeeded byޖޯޖް ވޯކަރ ބުޝް
52ވަނަ އަރކަންސަސް ގެ ގަވަރުނަރ
In office
ފަންވަތް:En dash range
Lieutenantވިންސްޓަން ބްރަޔަންޓް (1983-1991)
ޖިމް ގާއި ޓަކަރ (1991-1992)
Preceded byފްރޭންކް ޑީ ވައިޓް
Succeeded byޖިމް ގާއި ޓަކަރ
50ވަނަ އަރކަންސަސް ގެ ގަވަރުނަރު
In office
ފަންވަތް:En dash range
Lieutenantޖޯ ޕަރސެލް
Preceded byޖޯ ޕަރސެލް
Succeeded byފްރޭންކް ޑީ ވައިޓް
Personal details
އުފަން ތާރީހް (1946-08-19) އޯގަސްޓް 19, 1946 (77 އަހަރު )
Flag of Arkansas ހޯޕް, އަރކަންސަސް
Political partyޑިމޮކްރެޓިކް
Spouse(s)ހިލަރީ ކްލިންޓަން
Alma materޖޯޖް ޓައުން ޔުނިވަރސިޓީ
ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖް, އޮކްސްފޯރޑް
ޔޭލް ލޯ ސްކޫލް
Occupationލޯޔަރ
ދީންކްރިސްޓިއަން (ބެޕްޓިސްޓް)
Signature


މިއީ އެމެރިކާގެ 42 ވަނަ ރައީސެވެ.