ލިންޑަން ބެއިންސް ޖޯންސަން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Lyndon B. Johnson އިން)
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

މިއީ އެމެރިކާގެ 36 ވަނަ ރައީސެވެ.

Lyndon B. Johnson.jpg