Pages with the most interwikis

Jump to navigation Jump to search

The following data is cached, and was last updated 16:07, 16 ޖުލައި 2019. A maximum of 5,000 results are available in the cache.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50) (ކުރިއަށް 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. މައި ޞަފްޙާ‎‏ (297 interwikis)
 2. ފިންލޭންޑު‎‏ (292 interwikis)
 3. ޖަޕާނު‎‏ (288 interwikis)
 4. ރޫސީވިލާތް‎‏ (287 interwikis)
 5. ތުރުކީވިލާތް‎‏ (286 interwikis)
 6. އެމެރިކާ‎‏ (284 interwikis)
 7. ޗިލީ‎‏ (283 interwikis)
 8. ނޯވޭ‎‏ (282 interwikis)
 9. އިޓަލީވިލާތް‎‏ (280 interwikis)
 10. ވިކިޕީޑިޔާ‎‏ (279 interwikis)
 11. ޕޮލެންޑު‎‏ (278 interwikis)
 12. ޖަރުމަނުވިލާތް‎‏ (278 interwikis)
 13. ފަރަންސޭސިވިލާތް‎‏ (276 interwikis)
 14. އިންޑިޔާ‎‏ (272 interwikis)
 15. ސީނުކަރަ‎‏ (272 interwikis)
 16. އިނގިރޭސި‎‏ (272 interwikis)
 17. އިސްޕެއިން‎‏ (271 interwikis)
 18. ބުރެޒިލް‎‏ (269 interwikis)
 19. އިސްޕެނިޝް‎‏ (265 interwikis)
 20. ކެނެޑާ‎‏ (265 interwikis)
 21. ހަގީގީ މަސީހީ ކަނީސާ‎‏ (264 interwikis)
 22. އޮސްޓްރިއާ‎‏ (264 interwikis)
 23. ޔުކްރެއިން‎‏ (264 interwikis)
 24. ވިއެޓުނާމު‎‏ (263 interwikis)
 25. ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް‎‏ (263 interwikis)
 26. ޔޫނާން‎‏ (261 interwikis)
 27. ޕޯޗުގަލް‎‏ (259 interwikis)
 28. ބެލްޖިއަމް‎‏ (259 interwikis)
 29. ނެދަލޭންޑު‎‏ (259 interwikis)
 30. ބަލްގޭރިއާ‎‏ (258 interwikis)
 31. ލިތުއޭނިއާ‎‏ (257 interwikis)
 32. އާޖެންޓީނާ‎‏ (257 interwikis)
 33. އޮސްޓަރުލިޔާ‎‏ (257 interwikis)
 34. އަލްބޭނިއާ‎‏ (256 interwikis)
 35. ކުރޮއޭޝިއާ‎‏ (256 interwikis)
 36. ސުވިޑަން‎‏ (256 interwikis)
 37. ސުވިޒަލޭންޑު‎‏ (255 interwikis)
 38. އީރާން‎‏ (253 interwikis)
 39. މޮސްކޯ‎‏ (253 interwikis)
 40. މިޞްރު‎‏ (253 interwikis)
 41. އަޒަރުބައިޖާން‎‏ (253 interwikis)
 42. މެކްސިކޯ‎‏ (252 interwikis)
 43. އެންޑޯރާ‎‏ (252 interwikis)
 44. ބިން‎‏ (252 interwikis)
 45. އިންޑޮނޭޝިޔާ‎‏ (250 interwikis)
 46. ރޮނަލްޑް ރޭގަން‎‏ (249 interwikis)
 47. އައިސްލަންޑަން‎‏ (249 interwikis)
 48. ހަންގޭރީ‎‏ (248 interwikis)
 49. ބެލަރޫސް‎‏ (247 interwikis)
 50. ޗެކް ޖުމްހޫރިއްޔާ‎‏ (247 interwikis)

ބައްލަވާ(ފަހަތަށް 50) (ކުރިއަށް 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).