Jump to content

ޑޭވިޑް ވުޑާޑް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ވުޑާޑް 2020 ވަނަ އަހަރު

ޑޭވިޑް ވުޑާޑް (ސެންޓާ ބާބަރާ ކެލިފޯނިއާއަށް 6 އޭޕްރިލް 1964 ގައި އުފަންވި) އަކީ އެމެރިކާ ޕޯސްޓްމޮޑާން ލިޔުންތެރި އެކެވެ. މީގެ އިތުރުން އޯކެސްޓްރާތައް ވެސް ކޮންޑަކްޓު ކުރައްވާ ވުޑާޑް އަކީ އެމެރިކާ ގައުމެއް ގޮތުގައި އުފަންވީރު އެންމެ ފުރަތަމަ ތިބި އާއިލާތަކުން އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވެލައްވާ ބޭފުޅެއްވެސް މެއެވެ.[1][2]

އަދި ޕެރަގުއޭގައި އޮތް ފެމިނިސްޓް/ވެޖިޓޭރިއަން ސަރަހައްދެއްކަމަށްވާ ނޫވާ ޖާމޭނިއާ އާއި އެކު ވުޑާޑް ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަސައްކަތްތަކެކެވެ. އޭނާ ޖަރުމަނު ބަހުން ލިޔުއްވާފައިވާ ކަރެސްޕޮންޑެންސް އާއި ބެހޭ ފޮތް، ފައިވް އިއާސް ގައި އޭނާގެ އިތުރުން ދެވަނަ ލިޔުންތެރިއެއްގެ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ސްވިޓްޒަލެންޑުގެ ލިޔުންތެރިޔާ ކްރިސްޓިއަން.[3]

ރެފަރެންސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  1. ކާޕެންޓާ، އެސް.، "އިން ކޮންސަޓް އެޓް އަ ކިލާސް ޑެތު"، ލޮސް އެންޖެލީސް ޓައިމްސް، މޭ 9، 2001.
  2. އެޕްސްޓީން، ޖޭ.، "ރީބިލްޑިންގް އަ ހޯމް އިން ދަ ޖަންގަލް"، ސެން ފްރެންސިސްކޯ ކްރޮނިކަލް، މާޗް 13، 2005.
  3. ކްރާޗްޓް، ސީ.، އަދި ވުޑާޑް، ޑ.، ފައިވް އިއާސް (ހެނޯވޯ: ވެހްރާން ވާރްލާގް، 2011).

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]