އާފަތިސް އެވޯޑް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އާފަތިސް އެވޯޑް އަކީ 1990 ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އާފަތިސް ނޫސް ގެ ފަރާތުން ދީފައިވާ އެވޯޑް އެކެވެ.

އާފަތިސް އެވޯޑް 1995[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އާފަތިސް އެވޯޑް 1996[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އާފަތިސް އެވޯޑް 1997[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އާފަތިސް އެވޯޑް 1998[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]