އީސާ ޝަރީފް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އިސާ ޝަރީފް އަކީ ކުރީގެ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. ލަވަލިޔުންތެރި އެކެވެ. ލަވަކިޔުންތެރި އެކެވެ. ކުރެހުންތެރި އެކެވެ. ވާހަކަ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. ސްކްރީންޕްލޭ ލިޔުންތެރި އެކެވެ. ޑައިރެކްޓަރެކެވެ. އަދި ކެމެރާމަނެކެވެ.


ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ނުފޫޒް
  • ލަވް 90
  • އިންކާރު
  • އަޒުމުގެ ކާމިޔާބު
  • އެދުވަސް ހިނގައްޖެ