ފަތިސްހަނދުވަރު (ފިލްމް)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ފަތިސްހަނދުވަރު
ފައިލު:Fathishanduvarumovie.jpg
ފަތިސްހަނދުވަރު ގެ ޕޯސްޓަރެއް
Directed by އީސާ ޝަރީފް
Produced by ސްލޭމް ސްޓޫޑިއޯ
Written by ބިންމާ އިބްރާހީމް ވަހީދު
Starring ރީކޯ މޫސާމަނިކު
ނިއުމާ މުޙައްމަދު
އަހުމަދު ޝަމީލް
ޢާރިފާ އިބްރާހީމް
ޝެނީ
Music by މުޙައްމަދު އިކްރާމް
Cinematography އިބްރާހީމް ވިޝާން
Release dates
1996
Running time
150 މިނެޓް
Language ދިވެހި

ފަތިސްހަނދުވަރު އަކީ 1996 ވަނަ އަހަރު ނިކުމެފައިވާ ދިވެހި ފިލްމެކެވެ.