މުލަކަތޮޅު

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

Meemu Atoll Meemu Atoll

ޚުލާޞާ މަޢުލޫމާތު
އިދާރީ ނަން: Meemu Atoll
އަތޮޅުގެ ނަން: Mulaku Atoll
އޮތްތަން: 3° 11' N and 2° 45' N
އިނގިރޭސި ކޯޑު: K
އަކުރު: M (މ)
ވެރިރަށް: Muli
އާބާދީ: 6459
ރަށްތަކުގެ ޢަދަދު: 33
މިޙުން އުޅޭ ރަށްތައް: 9
އަތޮޅުވެރިޔާ: -
މީހުން އުޅޭ ރަށްތައް
Dhiggaru Kolhufushi Madifushi Maduvvaree Mulah Muli Naalaafushi Raimmandhoo Veyvah
ފަޅު ރަށްތައް


ފަތުރުވެރި ރަށްރަށާއި، ވައިގެ ބަނދަރުތަކާއި، ސިނާއީ ރަށްތައް ބެލެވެނީ ފަޅު ރަށްރަށުގެ ގޮތުގައެވެ.

މުލަކަތޮޅަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅެކެވެ. މުލަކަތޮޅު ވެރިކަން ކުރާ ރަށަކީ މުއްޔެވެ.


ދިވެހިރާއްޖޭ ގެ އަތޮޅުތައް

ހއ. އަތޮޅު   ހދ. އަތޮޅު   ށ. އަތޮޅު   ނ. އަތޮޅު   ރ. އަތޮޅު   ބ. އަތޮޅު   ޅ. އަތޮޅު   ކ. އަތޮޅު   އއ. އަތޮޅު   އދ. އަތޮޅު   ވ. އަތޮޅު   މ. އަތޮޅު   ފ. އަތޮޅު   ދ. އަތޮޅު   ތ. އަތޮޅު   ލ. އަތޮޅު   ގއ. އަތޮޅު   ގދ. އަތޮޅު   ޏ. އަތޮޅު   ސ. އަތޮޅު