މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

Noonu Atoll Noonu Atoll

ޚުލާޞާ މަޢުލޫމާތު
އިދާރީ ނަން: Noonu Atoll
އަތޮޅުގެ ނަން: Miladhunmadulu
އޮތްތަން: 5°58' N and 5°38' N
އިނގިރޭސި ކޯޑު: D
އަކުރު: N (ނ)
ވެރިރަށް: Manadhoo
އާބާދީ: 14502
ރަށްތަކުގެ ޢަދަދު: 71
މިޙުން އުޅޭ ރަށްތައް: 13
އަތޮޅުވެރިޔާ: Faruhath Ali
މީހުން އުޅޭ ރަށްތައް
ފޮއްދޫ ހެނބަދޫ ހޮޅުދޫ ކެނދިކޮޅުދޫ ކުޑަފަރީ ލަންދޫ ޅޮހި މާފަރު މާޅެންދޫ މަގޫދޫ މަނަދޫ މިލަދޫ ވެލިދޫ
ފަޅު ރަށްތައް


ފަތުރުވެރި ރަށްރަށާއި، ވައިގެ ބަނދަރުތަކާއި، ސިނާއީ ރަށްތައް ބެލެވެނީ ފަޅު ރަށްރަށުގެ ގޮތުގައެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުތުރުން ފެށިގެން 4 ވަނަ އަށް އޮތް އަތޮޅެވެ. މިއީ ބޮޑު ތިލަދުންމައްޗަށް ނިސްބަތްވާ އެންމެ ފަހު އަތޮޅެވެ.


ދިވެހިރާއްޖޭ ގެ އަތޮޅުތައް

ހއ. އަތޮޅު   ހދ. އަތޮޅު   ށ. އަތޮޅު   ނ. އަތޮޅު   ރ. އަތޮޅު   ބ. އަތޮޅު   ޅ. އަތޮޅު   ކ. އަތޮޅު   އއ. އަތޮޅު   އދ. އަތޮޅު   ވ. އަތޮޅު   މ. އަތޮޅު   ފ. އަތޮޅު   ދ. އަތޮޅު   ތ. އަތޮޅު   ލ. އަތޮޅު   ގއ. އަތޮޅު   ގދ. އަތޮޅު   ޏ. އަތޮޅު   ސ. އަތޮޅު