މާއެނބޫދޫ (ދ. އަތޮޅު)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Maaenboodhoo (Dhaalu Atoll) އިން)
Jump to navigation Jump to search

މާއެބޫދޫ އަކީ ދ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ރަށެކެވެ. ނައިބް ތުއްތު ފަސްތާނުލެވިފައި ވަނީވެސް މިރަށުގައި އެވެ. މިރަށަކީ ތައުލީމީ ދަރިން ގިނަ ރަށެކެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެކަކީ ޢަބުދުއް ސައްތާރު ޢަބުދުލް ޙަމީދު އެވެ.