މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
Majeediyya logo.gif
ނަން

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

ޤައުމު

ދިވެހިރާއްޖެ

ހިންގަން ފެށުނީ

އޭޕްރިލް 19, 1927

ފެންވަރު

ސާނަވީ

ކުލަ

ރަތް އަދި ފެހި

މޮޓޯ

Nihil Labore Difficile
(Latin for Nothing is impossible with hard work)


މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލަކީ މާލޭގައި ބިނާ ކުރެވުނު ސަރުކާރުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ސްކޫލެވެ. މި ސްކުލަކީ ހަމަ އެކަނި ފިރިހެން ކުދިންނަށް އިސްލާމް ދިވެހި ފޮޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މާއްދާތަކެއް އިނގިރޭސި މީޑިއަމަށް ސަނަވީ ތަޢުލީމު ދޭ ސްކޫލެކެވެ.

ސްކޫލުގެ ލަވަ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މަޖީދީ މަޖީދީ ފަޙުރުވެރި ހިޔާ
މަޖީދިއްޔަ ނޫރުން ތަނަށް އަލިކުރާ


ފުރާށޭ ދަރިން ހިތް ޢުޞޫމުން މިތާ
ކުރާށޭ ފިދާ ޖާނު ވަތަނަށްޓަކައި
މި މަތިވެރި އިލްމީ އިމާރާތްތަކަށް
އެދެނީ ހަޔާތަށް އުޖާލާކަމަށް


މަޖީދީ މަޖީދީ ފަޙުރުވެރި ހިޔާ
މަޖީދިއްޔަ ނޫރުން ތަނަށް އަލިކުރާ


ދިރޭ ރޫޙު ގާޒީ ޝަހީދުވި ޢަލީ
ނެރޭ ޖޯޝު ހުރަވީ މި އިސްކަންދަރީ
މުރާދަށްޓަކައި ގެނުވި އިލްހާމުގައި
ކުރާނީ ޖިހާދޭ މިއުންމީދުގައި


މަޖީދީ މަޖީދީ ފަޙުރުވެރި ހިޔާ
މަޖީދިއްޔަ ނޫރުން ތަނަށް އަލިކުރާ
މަޖީދީ މަޖީދީ ފަޙުރުވެރި ހިޔާ
މަޖީދިއްޔަ ނޫރުން ތަނަށް އަލިކުރާ

ސްކޫލަށް ނަންދެވިފައިވަނީ އަބްދުލް މަޖީދު ގެ ހަނދާނުގައި

އަދިވެސް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ދަރުމަވަންތަ ސުކޫލް


އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]