Jump to content

ލޯ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ލޯ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Eye)އަކީ އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ ގުނަން ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިއްމު އެއް ގުނަނެވެ. އިންސާނާގެ ފެނުން ފުރިހަމަކޮށްދެނީ ލޮލުގެ އެހީގައެވެ. ލޮލަކީ ފެނުމުގެ ހިއްސު ލިއްބައިދިނުމުގައި މަސްއޫލްވާ މައިގުނަވަނެވެ.

A human eye

== ލޮލުގެ ބައިތައް ==