Jump to content

ލޮލުގެ ކޮއި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ލޮލުގެ ކޮއި(އިނގިރޭސި ބަހުން: Pupil) އަކީ ލޮލުގެ ކަޅުކަޅީގެ މެދުގައި ވަށްކޮށް ހުންނަ ލޯވަޅު އެއް ނުވަތަ ތަންކޮޅު އެކެވެ. ލޮލަށް އަލިވަންނަނީ މިތަނުގެ ތެރެއިންނެވެ. މިބައި އަލިގަދަވާ ވަރަކަށް ކުޑަވެ އަނދިރިވާ ވަރަކަށް ބޮޑުވެއެވެ.