ލޮލުގެ ބޮޑި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ލޮލުގެ ބޮޑި (އިނގިރޭސި ބަހުން: Eyelid)އަކީ ލޮލުގެ މައްޗާއި ތިރިން ލޯ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ލެވިފައިވާ ދެފަށަލަ އެވެ.