ލޮލުގެ ހުދުކަޅި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ލޮލުގެ ހުދުކަޅި(އިނގިރޭސި ބަހުން: Sclera) އަކީ ލޮލުތެރޭގައި ހުދުކޮށް ފެންނަން އިންނަ ބައެވެ. މިއީ ލޮލުގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ލޮލުގެ އެންމެ ބޭރުން ލެވިފައިވާ ފަށަލަ އެކެވެ. މިފަށަލައިގައި ކޮލަޖަން އެންޑް ފައިބަރު ޓިޝޫ ހިމެނެއެވެ.