ލޮލުގެ ހުދުކަޅި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ލޮލުގެ ހުދުކަޅި(އިނގިރޭސި ބަހުން: Sclera) އަކީ ލޮލުތެރޭގައި ހުދުކޮށް ފެންނަން އިންނަ ބައެވެ. މިއީ ލޮލުގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ލޮލުގެ އެންމެ ބޭރުން ލެވިފައިވާ ފަށަލަ އެކެވެ. މިފަށަލައިގައި ކޮލަޖަން އެންޑް ފައިބަރު ޓިޝޫ ހިމެނެއެވެ.