ލޮލުގެ ހާމަދުލި

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ލޮލުގެ ހާމަދުލި(އިނގިރޭސި ބަހުން: COrnea) އަކީ ލޮލުގެ އެންމެ ބޭރުގައި ރައްކަލެއްގެ ގޮތުން ހުންނަ ވަރުގަދަ އެތެރެ ފެންނަ ދުއްޔެކެވެ.