ލޮލުގެ ހާމަދުލި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ލޮލުގެ ހާމަދުލި(އިނގިރޭސި ބަހުން: COrnea) އަކީ ލޮލުގެ އެންމެ ބޭރުގައި ރައްކަލެއްގެ ގޮތުން ހުންނަ ވަރުގަދަ އެތެރެ ފެންނަ ދުއްޔެކެވެ.