ލޮލުގެ އަލިދުލި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ލޮލުގެ އަލިދުލި(އިނގިރޭސި ބަހުން: Retina) އަކީ ލޮލުގެ ފަހަތުގައިވާ އަލި އިހްސާސްކުރެވޭ ނާރުތައް ހުންނަ ދުއްޔެވެ.