Jump to content

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

Alif Alif Atoll Alif Alif Atoll

ޚުލާޞާ މަޢުލޫމާތު
އިދާރީ ނަން: Alif Alif Atoll
އަތޮޅުގެ ނަން: Ari Atoll
އޮތްތަން: 4° 27' N and 3° 55' N
އިނގިރޭސި ކޯޑު: U
އަކުރު: AA (އއ)
ވެރިރަށް: Rasdhoo
އާބާދީ: 6140
ރަށްތަކުގެ ޢަދަދު: 33
މިޙުން އުޅޭ ރަށްތައް: 8
އަތޮޅުވެރިޔާ: Abdul Hameed Hussain
މީހުން އުޅޭ ރަށްތައް
Bodufolhudhoo Feridhoo Himandhoo Maalhos Mathiveri Rasdhoo Thoddoo Ukulhas
ފަޅު ރަށްތައް

Alikoirah, Bathalaa, Beyrumadivaru, Dhin-nolhufinolhu, Ellaidhoo, Etheramadivaru, Fesdhoo, Fusfinolhu, Fushi, Gaagandu, Gaathufushi, Gangehi, Halaveli, Kandholhudhoo, Kudafolhudhoo, Kuramathi, Maagaa, Maayyafushi, Madivarufinolhu, Madoogali, Mathivereefinolhu, Meerufenfushi, Mushimasgali, Rasdhoo madivaru, Velidhoo, Veligandu, Vihamaafaru

ފަތުރުވެރި ރަށްރަށާއި، ވައިގެ ބަނދަރުތަކާއި، ސިނާއީ ރަށްތައް ބެލެވެނީ ފަޅު ރަށްރަށުގެ ގޮތުގައެވެ.

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅެކެވެ. މި އަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށަކީ ރަސްދޫ އެވެ.


ދިވެހިރާއްޖޭ ގެ އަތޮޅުތައް

ހއ. އަތޮޅު   ހދ. އަތޮޅު   ށ. އަތޮޅު   ނ. އަތޮޅު   ރ. އަތޮޅު   ބ. އަތޮޅު   ޅ. އަތޮޅު   ކ. އަތޮޅު   އއ. އަތޮޅު   އދ. އަތޮޅު   ވ. އަތޮޅު   މ. އަތޮޅު   ފ. އަތޮޅު   ދ. އަތޮޅު   ތ. އަތޮޅު   ލ. އަތޮޅު   ގއ. އަތޮޅު   ގދ. އަތޮޅު   ޏ. އަތޮޅު   ސ. އަތޮޅު