ހިޔަނި (ފިލްމް)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ހިޔަނި އަކީ 2006 ވަނަ އަހަރު ނިކުމެފައިވާ ދިވެހި ފިލްމެކެވެ.

ލިބިފައިވާ އެވޯޑްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • އެންމެ މޮޅު ކޮރިއޮގްރަފީ : ހިޔަނި - މިއަދު ކްރިސްޓަލް އެވޯޑް - 2007
  • އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ : ސިކާޔަތެކޭ / ހުސޭން އަލީ - ހިޔަނި - ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑް - 5