ފައުޒިއްޔާ ޙަސަން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ފައުޒިއްޔާ ޙަސަން އަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. އޭނާވަނީ ތަފާތު ޑްރާމާ ތަކާއި ފިލްމްތައް ކުޅެފައެވެ.


ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ފިދާ
  • ލޯތްބަށްޓަކައި - 2009
  • ދޮންކަމަނަ


ކުޅެފައިވާ ޑްރާމާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • އަހަރެންގެ ޅަ ޑެޑީ
  • ހިނިތުންވެލާށޭ ކަލާ
  • ކުށަކާ ނުލާ