ރަވީ ފާރޫޤް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ރަވީ ފާރޫޤް އަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. ކުޅަދާނަ ނެށުންތެރި އެކެވެ.

ރަވީ އަދި ނިއުމާ މުޙައްމަދު ކުޅެފައިވާ ފިލްމް ހިޔަނި

ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ހުރީމޭ އިންތިޒާރުގާ
  • ހިޔަނި - 2006
  • ދިންވޭނުގެ ހިތާމައިގައި - 2010
  • އިނގިލި ( ނުނިކުމޭ )
  • އެރޭ
  • ބަނޑިއެދުރު - 2007