ލުފުޝާން ޝަކީބު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ލުފުޝާން ޝަކީބް އަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ. އޭނާވަނީ ތަފާތު ފިލްމް ޑްރާމާ އަދި ވީޑިއޯ ލަވަތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ


ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ވަތަން - 2008
 • ނޫނެކޭ ނުބުނާށޭ
 • އެދަތުރު
 • ފަހު ޞަފްޙާ - 2007
 • ނުކަނޑާ
 • ހަންޑިގަނޑުވަރު ދޮންކަމަނަ
 • ހަންޑީގަނޑުވަރު ދޮންކަމަނަ 1/2 2
 • އަރާމަގު ދޮންކަމަނަ
 • ޒަލްޒަލާ - އެނބުރިއައުން - 2010
 • މާފެއްނެތް - 2010
 • ވިގަނި - 2007
 • ޕްރިންސް އޮފް މަޑަގަސްކަރަ - 2007
 • އުމުރަށް ސަލާމް - 2008
 • ޕަނީނޯ - 2007
 • ކުޑަ ފޫޅުގެ ވަސްވާސް - 2006

ކުޅެފައިވާ ޑްރާމާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ވިމްލާ
 • ވަގުތުފާއިތުނުވަނީސް
 • ސާރާ
 • ވައިރޯޅިއަށް ވެސް ސިއްރުން
 • މަންޒިލަކީ ތީޔޭ މަގޭ
 • އުމުރަށްއެކީ އުޅެން ބުނެފާ