Jump to content

ޤިސްމު:ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަސްގަހާގެހި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

މި ޤިސްމުގައި ހިމެނޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދޭ އަދި ހައްދާ ގަސްގަހާގެއްސެެވެ. އެއީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޭސީ ގަހެއްގަމުގައި ވުން ލާޒިމެއްނުވެއެވެ.

ގިސްމު "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަސްގަހާގެހި" ގައިވާ މަޒުމޫނުތައް

ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ މި 10 ސަފްޙާތައް މި ޤިސްމުގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ.