ޤިސްމު:ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަސްގަހާގެހި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

މި ޤިސްމުގައި ހިމެނޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދޭ އަދި ހައްދާ ގަސްގަހާގެއްސެެވެ. އެއީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޭސީ ގަހެއްގަމުގައި ވުން ލާޒިމެއްނުވެއެވެ.

ގިސްމު "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަސްގަހާގެހި" ގައިވާ މަޒުމޫނުތައް

ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ މި 10 ސަފްޙާތައް މި ޤިސްމުގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ.