ކަރާދުނބުރި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ކަރާދުނބުރި
ކަރާދުނބުރި
މިއީ ކައިފިނަމަ ހިތްފެއިލްވާފަދަ ވިހަގަދަ މޭވާއެއް އަޅާ ގަހެކެވެ.
ކަރާދުނބުރި
އިނގިރޭސި ނަންSuicide tree
ސައިންޓިފިކް ނަން(Cerbera odollam)