ކަރާދުނބުރި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ކަރާދުނބުރި
ކަރާދުނބުރި
މިއީ ކައިފިނަމަ ހިތްފެއިލްވާފަދަ ވިހަގަދަ މޭވާއެއް އަޅާ ގަހެކެވެ.
ކަރާދުނބުރި
އިނގިރޭސި ނަން Suicide tree
ސައިންޓިފިކް ނަން (Cerbera odollam)