ބޮޑަވަކި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ބޮޑަވަކި
ބޮޑަވަކި
އިންޑިޔާގެ ކެރަލާގައި ހުރި ބޮޑަވަކި ގަހެއްގެ މާ.
ބޮޑަވަކި
އިނގިރޭސި ނަން Black mangrove
މޭވާ މާކަނޑޫ
ސައިންޓިފިކް ނަން (Bruguiera gymnorhiza)
އިތުރު ނަން ބޮޑުކަނޑޫ