ބޮޑަވަކި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ބޮޑަވަކި
ބޮޑަވަކި
އިންޑިޔާގެ ކެރަލާގައި ހުރި ބޮޑަވަކި ގަހެއްގެ މާ.
ބޮޑަވަކި
އިނގިރޭސި ނަންBlack mangrove
މޭވާމާކަނޑޫ
ސައިންޓިފިކް ނަން(Bruguiera gymnorhiza)
އިތުރު ނަންބޮޑުކަނޑޫ