މަދުގަސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
މަދުގަސް
މަދުގަސް
މަދުގަހުަގައި މަދު އަޅާފަ
މަދުގަސް
އިނގިރޭސި ނަން Tropical Almond
މޭވާ މަދު
ސައިންޓިފިކް ނަން (Terminalia catappa)
އިތުރު ނަން މިދިލިގަސް، މިދިލި، ދޮންމަދުގަސް، ގޮބުގަސް


އިނގިރޭސިބަހުން މަދުގަސް