މަދުގަސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
މަދުގަސް
މަދުގަސް
މަދުގަހުަގައި މަދު އަޅާފަ
މަދުގަސް
އިނގިރޭސި ނަންTropical Almond
މޭވާ މަދު
ސައިންޓިފިކް ނަން(Terminalia catappa)
އިތުރު ނަންމިދިލިގަސް، މިދިލި، ދޮންމަދުގަސް، ގޮބުގަސް


އިނގިރޭސިބަހުން މަދުގަސް