ބިލިމަގު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
ބިލިމަގު

ބިލަމަގަށް ކިޔާ ޢިލްމީ ނަމަކީ އެވްރިއާ ބިލިމްބީ އެވެ. ހަމަ މިހެން ބިލިމްބީ، ބްލިމްބްލިންގ، ބިލިންގ އޭ ކިޔައެވެ. މިއީވެސް ކާމަރަނގަ އާއި އެއް އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ މޭވާ އެކެވެ.


ގަހުގެ ސިފަ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މޭވާގެ ސިފަ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބޭނުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]