Jump to content

ބިލިމަގު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ބިލިމަގު
ބިލެމަގު ބިލިމަގު
ފޯދިފައިވާ ބިލިމަގު ގަހެއް.
ބިލިމަގު
އިނގިރޭސި ނަންBilimbi
މޭވާބިލިމަގު
ސައިންޓިފިކް ނަން(Averrhoa bilimbi)


ބިލަމަގަށް ކިޔާ ޢިލްމީ ނަމަކީ އެވްރިއާ ބިލިމްބީ އެވެ. ހަމަ މިހެން ބިލިމްބީ، ބްލިމްބްލިންގ، ބިލިންގ އޭ ކިޔައެވެ. މިއީވެސް ކާމަރަނގަ އާއި އެއް އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ މޭވާ އެކެވެ.


ގަހުގެ ސިފަ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މޭވާގެ ސިފަ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބޭނުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]