ބިލިމަގު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to searchބިލަމަގަށް ކިޔާ ޢިލްމީ ނަމަކީ އެވްރިއާ ބިލިމްބީ އެވެ. ހަމަ މިހެން ބިލިމްބީ، ބްލިމްބްލިންގ، ބިލިންގ އޭ ކިޔައެވެ. މިއީވެސް ކާމަރަނގަ އާއި އެއް އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ މޭވާ އެކެވެ.


ގަހުގެ ސިފަ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މޭވާގެ ސިފަ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބޭނުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]