ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނުވަތަ ޑޮނަލްޑް ޖޯން ޓްރަންޕް (14 ޖޫން 1946) އަކީ 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2021 ހަމައަށް އެމެރިކާގެ 45 ވަނަ ރައީސެވެ. އޭނާ އުފަންވެފައިވަނީ ނިއުޔޯކްސިޓީގެ ކުއީންސްގައެވެ.

ފޯޑަމް ޔުނިވަސިޓީ އަދި ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ޕެންސިލްވޭނިއާއިން ތައުލީމު ހާސިލްކޮށް 1958 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ބެޗެލާސް ޑިގުރީއެއް ހާސިލްކޮއްފައެވެ. 1971 ޓޮރަމްޕުގެ ބައްޕަގެ ކުންފުނީގެ ރައީސްކަން ލިބުމާއިއެކު އެކުންފުނީގެ ނަން ދަ ޓޮރަމްޕް އޯގަނައިޒޭޝަނަށް ބަދަލުކުރިއެވެ. އެއަށްފަހު އެކުންފުނީގެ އޮޕަރޭޝަންތަށް ފުޅާކޮށް ބޮދެތި އިމާރާތްތަކާއި ހޮޓާތައް އިމާރާތްކުރަން ފެށިއެވެ. 1996 ވަނަ އަހަރުން 2015 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް މިސް ޔުނިވާސް ބްރޭންޑުގެ ވެރިކަން އޮތީ ޓޮރަމްޕް އަތުގައެވެ. އަދި 2003 ވަނަ އަހަރު ދަ އެޕްރެންޓިސްގެ ނަމުގައި އޭނާގެ އަމިއްލަ ޝޯއެއް ވަނީ އުފައްދައިފައެވެ.