ވަރެން ގަމާލީލް ހާރޑިންގ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Warren G. Harding އިން)
Jump to navigation Jump to search

މިއީ އެމެރިކާގެ 29 ވަނަ ރައީސެވެ.

Warren G. Harding.jpg