ފްރެންކްލިން ޑިލާނޯ ރޫޒަވެލްޓް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Franklin D. Roosevelt އިން)
Jump to navigation Jump to search

މިއީ އެމެރިކާގެ 32 ވަނަ ރައީސެވެ.

FDR in 1933.jpg