Jump to content

އަ ބަގްސް ލައިފް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ A Bug's Life އިން)
A Bug's Life
ފައިލު:A Bug's Life.jpg
Theatrical release poster
ޑައިރެކްޓަރJohn Lasseter
ޕްރޮޑިއުސަރ
Screenplay by
Story by
Starring
Music byRandy Newman
CinematographySharon Calahan
Edited byLee Unkrich
Production
company
Distributed byBuena Vista Pictures
ރިލީޒްކުރި ތާރީޚް
ފަންވަތް:Film date
ދިގުމިން
96 minutes[1]
CountryUnited States
ބަހުރުވަEnglish
Budget$120 million[1]
Box office$363.4 million[1]

އަ ބަގްސް ލައިފް އަކީ ޕިކްސަރ އެނިމޭޝަން ސްޓޫޑިއޯސް އިން އުފައްދައި ވޯލްޓް ޑިޒްނީ ޕިކްޗާރސް އާއި ބުއޭނާ ވިސްޓާ ޑިސްޓްރިބިއުޝަންސް ގުޅިގެން ރިލީޒް ކޮށް ފައިވާ ކޮމްޕިޔުޓަރ އެނިމޭޓެޑް ކާރޓޫނު ފިލްމެކެވެ. އެމެރިކާގައި މި ފިލްމު ރިލީޒްކުރެވިފައުވަނީ 14 ނޮވެމްބަރ 1998 ގައެވެ. އަދި ޔޫ.ކޭ ގައި ރިލީޒް ކުރެވުނީ 5 ފެބްރުއަރީ 1999 ގައެވެ. މިއީ ޑިޒްނީ/ޕިކްސަރ ގެ ދެވަނަ ފީޗާ ފިލްމެވެ. މިފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވަނީ ޖޯން ލެސެޓަރ އެވެ.


ކާރޓޫނުގެ ކްރޫ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Crew Position
ޑައިރެކްޓް ކުރީ ޖޯން ލެސެޓަރ
ކޯ-ޑައިރެކްޓް ކުރީ އެންޑްރިޔު ސްޓެންޓަން
ޕްރޮޑިއުސް ކުރީ ޑަރލަރ ކޭ. އެންޑަރސަން
ކެވިން ރީހަރ
އަސްލު ވާހަކަ ބިނާކުރީ ޖޯން ލެސެޓަރ
އެންޑްރިޔު ސްޓެންޓަން
ޖޯ ރޭންފްޓް
ސްކްރީން ޕްލޭ އެންޑްރިއު ސްޓެންޓަން
ބޮބް ޝޯވ އަދި
ޑޮން މެކްއެނެރީ
މިޔުޒިކް ރޭންޑީ ނިއުމަން
ސްޓޯރީ ސުޕަރވައިޒަރ ޖޯ ރޭންފްޓް
ފިލްމު އެޑިޓް ކުރީ ލީ އަންކްރިޗް
ސުޕަރވައިޒިންގ ޓެކްނިކަލް ޑައިރެކްޓަރ ވިލިއަމް ރީވްސް
އެބެން އޮސްޓްބީ
ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ފޮޓޯގްރަފީ ޝެރޯން ކެލަހަން
ޕްރޮޑަކްޝަން ޑިޒައިނަރ ވިލިއަމް ކޯން
އަރޓް ޑައިރެކްޓަރ ޓިއާ ޑކްރެޓަރ
ބޮބް ޕޯލީ
ސުޕަރވައިޒިންގ އެނިމޭޓަރސް ގްލެން މެކްކުއީން
ރިޗް ކުއޭޑް
ކެރެކްޓަރ ޑިޒައިނަރބޮބް ޕޯލީ
ސައުންޑް ޑިޒައިނަރ ގޭރީ ރައިޑްސްޓްރޮމް
ޝޭޑިންގ ސުޕަރވައިޒަރ
ލޭޔައުޓް ސުޕަރވައިޒަރ
ރިކް ސެޔަރ
އިވާން ޖޯންސަން
ޕްރޮޑަކްޝަން މެނޭޖަރ [[]]

ޝަހްސިއްޔަތު ތަކަށް އަޑު އަޅާފައިވާ ތަރިން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ފްލިކް - ޕޭމަންޓް ހިނިއަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


  1. 1.0 1.1 1.2 "A Bug's Life (1998)". Box Office Mojo. Retrieved March 18, 2013.