ޑްވައިޓް ޑޭވިޑް އައިޒަންހާވަރ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ ޑްވައިޓް ޑޭވިޑް އައިޒަން ހާވަރ އިން)
Jump to navigation Jump to search

މިއީ އެމެރިކާގެ 34 ވަނަ ރައީސެވެ.

Pres-DwightDEisenhower.jpg